Aktualności

RODO

» więcej

Zmiany w 3 rozporządzeniach do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i...

» więcej

Przekształcenie firmy a składki na PFRON

Osoba, która swoje przedsiębiorstwo zamierza przekształcić w spółkę kapitałową,...

» więcej

Umieszczanie symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P" w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 8.10.2018 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 1925 -...

» więcej

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia

» więcej

Rozporządzenie Minista Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

» więcej

Apel o ratowanie zakładów pracy chronionej – Odpowiedź BON w imieniu premiera!

Publikujemy odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych na Apel...

» więcej

Korzystne rozwiązania dotyczące orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych bez wskazania przyczyny niepełnosprawności 02-P

W czwartek, 13.09.2018 r., odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o...

» więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia

» więcej

Od października zmienią się druki wysyłane do PFRON

Pracodawcy będą wysyłać informacje i deklaracje do Państwowego Funduszu...

» więcej

Obrona I sprawozdania Polski z wykonywania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

W dniach 4-5 września 2018 roku odbędzie się w Genewie obrona I sprawozdania...

» więcej

Reforma orzekania. Będą dwa stopnie niepełnosprawności?

Międzyresortowy zespół kończy prace nad projektem ws. systemu orzekania o...

» więcej

ZUS: projekt ujednolicenia zasad orzekania o niepełnosprawności trafi do premiera w wakacje

» więcej

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO WRAZ Z UZASADNIENIEM z dnia 19 czerwca 2018 roku

OD DNIA 27.06.2018 r. - ZAKAZ WPISYWANIA NA ORZECZENIU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KODU...

» więcej

Rewolucja w ulgach na PFRON: Zamiast dofinansowania refundacja wynagrodzenia

Resort rodziny chce zamienić dofinansowanie w refundację wynagrodzenia....

» więcej

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 5.06.2018 r. w Dz.U. pod pozycją 1076 opublikowana została Ustawa z dnia 10...

» więcej

Dnia 25 maja 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o...

» więcej

KONFERENCJA SZKOLENIOWA W DNIACH 20-23 MAJA 2018 r. - CIECHOCINEK

Prawo pracy – obowiązujące przepisy, dalsze planowane zmiany oraz najnowsze...

» więcej

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i...

» więcej

Szanowni Panstwo!

Zapraszamy na wiosenny cykl szkoleń związanych z nowelizacją i autopoprawką do...

» więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy Obwieszczenie Marszałka Sejmu...

» więcej

Posiedzenie w Sejmie RP Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

» więcej

Niejasna procedura informowania o ulgach na PFRON

Pracodawcy chcą doprecyzowania przepisów tak, by jednoznacznie wskazywały, jak...

» więcej

Posiedzenie w Sejmie RP Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

» więcej

Nieterminowa zapłata nie pozwala uzyskać ulgi na PRFON

Firma nie może wystawić informacji z kwotą obniżenia we wpłacie na Państwowy...

» więcej

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 lutego 2018 roku, po ciężkiej chorobie zmarł śp. RYSZARD DZIK

» więcej

Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu

Rządowy projekt dotyczy realizacji II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla...

» więcej

Zmiana formularzy deklaracji wpłat na PFRON

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się deklaracje i informacje składane do PFRON:...

» więcej

UWAGA!!! Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba...

» więcej

Rząd przyjął nowelizację Ustawy o rehabilitacji

Rada Ministrów 9 stycznia 2018 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o...

» więcej

PFRON: Wniosek o refundację z dodatkowym formularzem

Osoby, które ubiegają się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób...

» więcej

PFRON: Gminne jednostki też mogą korzystać z ulg

Jeśli na fakturze potwierdzającej zakup produktu lub usługi będą znajdować się...

» więcej

Zmiany w opłacaniu składek ZUS od 2018 r

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż zgodnie z...

» więcej

Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego od 2017 r.

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowej...

» więcej

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 23.11.2017

Przedstawiamy Państwu nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji...

» więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji...

» więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

» więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat

» więcej

Dopłata do pensji po przerwie

Jeżeli powiatowy zespół ds. orzekania nie zakwalifikował osoby do jednego ze...

» więcej

ZFRON: Zwrot nie zmienia terminu wydania środków

Jeśli firma źle wydatkowała pieniądze zakładowego funduszu rehabilitacji osób...

» więcej

ANKIETA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

» więcej

Spotkanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 27 lipca 2017 r., przedstawiciele OPZON - Organizacji Pracodawców...

» więcej

Będzie można odliczyć więcej w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Nie trzeba będzie udowadniać, że auto było wykorzystywane na dojazdy na zabiegi....

» więcej

Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i składania wniosków o refundację Wn-U-G, Wn-U-A

Szanowni Państwo,

» więcej

Zmiana w wykazywaniu obniżeń wpłat na PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że zgodnie z...

» więcej

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (projekt z dnia 3 lipca 2017 r.)

» więcej

Proces rejestracji w SODiR, a terminowość składania kolejnych wniosków o wypłatę

» więcej

MRPiPS: Robert Kwiatkowski został odwołany z funkcji prezesa PFRON

Na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej,...

» więcej

ZUS i PFRON przeciw wykluczeniu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób...

» więcej

Rok zmian – raport na temat działań PFRON

Przedstawiamy informację na temat działań, jakie w ostatnich 12 miesiącach zostały...

» więcej

Składanie sprawozdań finansowych za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. lub „oświadczenie o braku obowiązku sporządzania...

» więcej

Badanie sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej

Informujemy, że UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) potwierdził nowe...

» więcej

Niezwykłe przeobrażenia systemowej roli art. 22 ustawy o rehabilitacji. Czy o to chodziło jej ojcom?

Zadziwiające są losy jednego z systemowych rozwiązań ustawy o rehabilitacji, a...

» więcej

Kolejna zmiana art. 22 ustawy o rehabilitacji, która zagrozi przedsiębiorstwom zatrudniającym najciężej poszkodowane osoby niepełnosprawne

Obecnie przedsiębiorca udzielający ulg we wpłatach na PFRON swoim klientom musi...

» więcej

NOWE PROPOZYCJE WS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Do końca roku przedstawimy propozycje zmian w systemie orzekania o...

» więcej

Świadczenie emerytalne a fundusz niepełnosprawnych

Pracodawca nie otrzyma dofinansowania do wynagrodzenia pracownika...

» więcej

KOMUNIKAT PFRON: Technologia JavaScript w SODiR

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu...

» więcej

Robert Kwiatkowski, PFRON: Chcemy otworzyć administrację na osoby niepełnosprawnee

• Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest w Polsce na skandalicznie niskim...

» więcej

Cel: rehabilitacja kompleksowa. Wywiad z prof. Jolantą Kujawą, cz. 1

Jaki jest obecnie stan polskiej rehabilitacji? Czym jest rehabilitacja...

» więcej

Samorządowe zakłady aktywności bez prawa do udzielania ulg na PFRON

Na skutek zmiany przepisów podatkowych część zakładów aktywności zawodowej (ZAZ)...

» więcej

Efekt zachęty w podmiotach powiązanych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpowiadając na napływające...

» więcej

Zamieszanie z zatrudnianiem w firmach powiązanych

Pracodawcy wciąż nie wiedzą, jak prawidłowo ustalać stan zatrudnienia, gdy są...

» więcej

Powstaną nowe zasady orzecznictwa

Premier Beata Szydło powołała Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu...

» więcej

BON: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli...

» więcej

Będzie jedno orzeczenie? Rząd szykuje reformę orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy

Premier Beata Szydło powołała Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu...

» więcej

Efekt zachęty w podmiotach powiązanych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż jednym z...

» więcej

Uzasadnienie uchwały w składzie 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2016 r., sygn. akt II FPS 4/16, zgodnie z którą:

» więcej

Do końca roku projekt nowej ustawy o wsparciu osób niepełnosprawnych. Ważna deklaracja Minister Rafalskiej

19 stycznia br. na konferencji prasowej Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny,...

» więcej

Historyczne oświadczenie BON: SOD nie jest rekompensatą kosztów zatrudnienia

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, odpowiadając na pismo...

» więcej

Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2017 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że miesięczne...

» więcej

Komunikat BON: Uchwała NSA w sprawie ZFRON

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 grudnia 2016 r. (sygn. akt II FPS...

» więcej

Datą uzyskania środków z PIT-4 jest 20. dzień następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzeń. Uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 19 grudnia 2016 r.

Bardzo dobra informacja dla wszystkich Pracodawców, w stosunku do których toczą...

» więcej

Uwaga! Sprawozdania finansowe za 2016 r. od 1 stycznia 2017 r. przesyłamy do Oddziałów PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON...

» więcej

Trzeba przesłać roczne informacje i deklaracje do PFRON

Firmy, które zatrudniają niepełnosprawnych, oraz te zobligowane do wpłat na...

» więcej

Konsultacje społeczne - postulaty

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych mając na celu zbudowanie otoczenia...

» więcej

Subwencja płacowa: zamiast efektu zachęty jest efekt zniechęty

Zwrot dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest w ostatnim...

» więcej

Zatrudnienianie niepełnosprawnych: Jest sankcja za brak informacji o uldze

Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że firma zatrudniająca niepełnosprawnych nie...

» więcej

PFRON: Sprzeczne stanowiska w sprawie sankcji za brak informacji o uldze

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wskazuje, że...

» więcej

Sejmowa komisja za zmianami dot. zasiłku stałego dla niepełnosprawnych

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała we wtorek przyjęcie...

» więcej

Zabezpieczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Senat 4 listopada przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i...

» więcej

Nienależnie pobrane dofinansowania: Mało wniosków do PFRON o rozłożenie należności na raty

Tylko czterech pracodawców skorzystało na razie z możliwości ubiegania się o...

» więcej

Rząd za zmianami dot. zasiłku stałego dla niepełnosprawnych

Rząd przyjął w piątek projekt ustawy dot. przyznawania zasiłku stałego dla osób ze...

» więcej

Rząd osiągnął cel: Pracodawcy mają niższe ulgi we wpłatach na PFRON

Rosną wpływy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z...

» więcej

Ponad 18 tys. osób niepełnosprawnych może stracić pracę w wyniku działań PFRON. Rozwiązaniem mogłaby być abolicja

Z danych uzyskanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika,...

» więcej

Weszła w życie nowelizacja ustawy o pracy osób niepełnosprawnych

Zmieniono przepisy w zakresie przeznaczania środków zakładowego funduszu...

» więcej

Zbliża się termin przesyłania wniosków Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A do Oddziałów PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż Zarząd PFRON...

» więcej

PFRON na bieżąco będzie informował pracodawców o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS

6 października Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął...

» więcej

Konsultacje dotyczące założeń nowych programów PFRON

PFRON zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących założeń nowych programów:

» więcej

Pismo SON 'Podkarpacie' do PFRON ws. wypowiedzi Prezesa Funduszu wskazującej na ewentualną likwidację art. 22

Szanowni Państwo, przedstawiamy pismo SON "Podkarpacie" do PFRON ws. wypowiedzi...

» więcej

Czyżby zapowiedź likwidacji ulg we wpłatach na PFRON?!

Robert Kwiatkowski, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

» więcej

Prezes PFRON: system nie jest dla wygody firm

- Dla mnie najważniejsze są miejsca pracy, a system ulg nie do końca przekłada się...

» więcej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji

8 sierpnia br. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z dnia 19 lipca...

» więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - kolejna nowelizacja ustawy o rehabilitacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

» więcej

Zmiany we wpłatach na PFRON

Ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych po...

» więcej

Senat w dniu 4.08.2016 r. bez żadnych poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 04.08.2016 r. Senat przyjął bez żadnych...

» więcej

Sejm jednomyślnie przyjął poprawki do ustawy o rehabilitacji

19 lipca 2016 roku Sejm przyjął poselski projekt nowelizacji ustawy o...

» więcej

Formularz zgłaszania uwag do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania uwag do...

» więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Podkomisja stała po rozpatrzeniu – na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2016...

» więcej

APEL Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zniesienia horrendalnych kar nakładanych na pracodawców za błahe przewinienia

5 lipca sejmowa Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych rozpatrywała poselski...

» więcej

Podkomisja sejmowa za likwidacją kilkunastu tysięcy miejsc pracy osób niepełnosprawnych? To się nie może zdarzyć!

Do wczoraj kilkaset zakładów pracy chronionej i spółdzielni inwalidów oraz wiele...

» więcej

Nowe rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji (...)

1 lipca 2016 W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy o...

» więcej

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, przedstawiamy ogłoszone w dniu 29 czerwca 2016 r. w Dzienniku...

» więcej

Apel PION do Minister Rafalskiej o zmianę przepisów niszczących miejsca pracy osób niepełnosprawnych

20 czerwca br. Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych wystosowała list...

» więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia z 14.06.2016

Szanowni Państwo, przedstawiamy Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i...

» więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 15.06.2016

Szanowni Państwo, przedstawiamy Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i...

» więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo, przedstawiamy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o...

» więcej

Jak zaewidencjonować składki na PFRON

Od 1 czerwca zmieni się kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, od której...

» więcej

Zmiany w świadczeniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Sejm przyjął dziś senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach...

» więcej

Pracodawców czekają wyższe wpłaty na PFRON

W miesiącach od 1 czerwca do końca sierpnia 2016 r. zakłady pracy będą dokonywały...

» więcej

Przypadek Dynowa – PFRON twierdzi „przepis jest najważniejszy”, my pytamy „gdzie w tym wszystkim jest człowiek?”

Przypadek dynowskiej spółdzielni nie jest odosobniony. W podobnej sytuacji...

» więcej

Będą zmiany w obowiązkach wobec PFRON

Pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne czekają zmiany w obowiązkach...

» więcej

Pokrycie wpłat na PFRON ulgami z tytułu zakupów nie może być całkowite

W związku z brakiem wymaganego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych nasz...

» więcej

Minister Rafalska wręczyła akt powołania nowemu prezesowi PFRON

Robert Kwiatkowski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Państwowego...

» więcej

Wnioski o dopłaty do pensji na nowym druku

Od 1 lipca pracodawca nie będzie musiał wykazywać efektu zachęty, aby uzyskać...

» więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Szanowni Państwo, przedstawiamy Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i...

» więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (z dnia 15 kwietnia 2016 r.)

Szanowni Państwo,przedstawiamy Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i...

» więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (z dnia 15 kwietnia 2016 r.)

Szanowni Państwo, przedstawiamy Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i...

» więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ( z dnia 15 kwietnia 2016 r.)

Szanowni Państwo, przedstawiamy Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i...

» więcej

Pracodawco, pamiętaj o swoim obowiązku wobec PFRON

Do 30 kwietnia przedsiębiorcy, którzy korzystają z dofinansowania do wynagrodzeń...

» więcej

Przełomowy korzystny dla pracodawców wyrok NSA w sprawie PIT-4

Chciałybyśmy w imieniu Kancelarii Radcy Prawnego ONLEX Anna Pałecka-Błaszczyk...

» więcej

Odpowiedź Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds ON z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wystawiania ulg we wpłatach na PFRON

Przedstawiamy Państwu odpowiedź Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds ON z dnia 18...

» więcej

Pismo skierowane do Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, przedstawiamy pismo naszej firmy wystosowane 25 lutego 2016...

» więcej

Pełnomocnik Rządu – dyskusje zamiast rewolucji

- Uważam system wsparcia osób z niepełnosprawnością za sprawę tak delikatną, że...

» więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia

» więcej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

» więcej

Zmiana kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą

» więcej

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami.

» więcej

Oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa – termin na złożenie do dnia 25 lutego 2016 r.

» więcej

Termin składania sprawozdań finansowych za 2015 rok

» więcej

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

Przedstawiamy Państwu projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady...

» więcej

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na przełomie roku

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oprócz comiesięcznych powinności...

» więcej

Reforma systemu pilnie oczekiwana – Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych apeluje do Minister Rafalskiej

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych wystosowała list do Pani Elżbiety...

» więcej

Będzie dopłata na starego pracownika

Pracodawca będzie mógł wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która...

» więcej

USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Szanowni Państawo w dniu 17.11.2015 r. została opublikowana USTAWA z dnia 25...

» więcej

Powołanie nowego Pełnomocnika

19 listopada 2015 roku, Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki...

» więcej

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań zlecanych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji...

» więcej

Tekst ujednoliconej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Przedstawiamy Państwu tekst ujednoliconej ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

» więcej

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych została podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dnia 26.10.2015 r.

» więcej

Interpelacja nr 34445 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ogromnego spadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy

Prezentujemy Państwu Interpelację nr 34445 pana posła Bogdana Rzońcy w sprawie...

» więcej

Senatorowie w dniu 1.10.2015 r. uchwalili ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

» więcej

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Informujemy Państwa, że Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej...

» więcej

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk 3845) wraz z poprawkami uchwalona w Sejmie w dniu 25.09.2015

» więcej

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Przedstawiamy Państwu dodatkowe sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny...

» więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Informujemy Państwa, iż w dniu 8.09.2015 r. Poselski projekt ustawy o zmianie...

» więcej

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Przedstawiamy Państwu OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8...

» więcej

Projekt zmiany art. 22 ustawy o rehabilitacji

Do Sejmu wpłynął przygotowywany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej...

» więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Przedstawiamy Państwu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji...

» więcej

Interpelacja Pana posła Bogdana Rzońcy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany ustawy Kodeks Pracy

Przedstawiamy Państwu interpelację nr 33941 Pana posła Bogdana Rzońcy do Ministra...

» więcej

Zmiany w umowach terminowych

Ograniczenie zawierania umów terminowych, maksymalny trzymiesięczny okres próbny,...

» więcej

Informacja Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotycząca środków PFRON przekazywanych samorządom powiatowym

Informacja na temat stosowania art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o...

» więcej

Odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na pismo Stowarzyszenia ON "Podkarpacie"

Przedstawiamy odpowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej na pismo...

» więcej

Konieczność przywracania terminu przy wnioskowaniu o dofinansowanie

Wyjaśniamy kiedy zachodzi konieczność przywracania terminu do złożenia wniosków...

» więcej

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 2 czerwca 2015 roku

Przedstawiamy Państwu projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji...

» więcej

Tracą ważność karty parkingowe sprzed lipca 2014 dla niepełnosprawnych

W środę, 1 lipca br., utracą ważność karty wydane przed 1 lipca ub. roku, czyli...

» więcej

Projekt rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Firma ONLEX BB informuje, iż opublikowany został do konsultacji społecznych...

» więcej

NIK o wykorzystaniu środków PFRON

System finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu...

» więcej

Interpelacja pana Posła Bogdana Rzońcy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych

Prezentujemy interpelację pana Posła Bogdana Rzońcy do Ministra Pracy i Polityki...

» więcej

Kłopoty finansowe zablokują pomoc na niepełnosprawnych

Do końca kwietnia 2015 r. pracodawcy uzyskujący dofinansowania do wynagrodzeń...

» więcej

Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Informujemy, że ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji...

» więcej

List otwarty Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”

Szanowni Państwo, przedstawiamy list otwarty Stowarzyszenia Osób...

» więcej

List otwarty do prezesa Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Publikujemy list otwarty podpisany przez prezesa Platformy Integracji Osób...

» więcej

Szanowni Państwo prezentujemy oświadczenie Pani Senator Alicji Zając

skierowane na 69. posiedzeniu Senatu, 21 stycznia 2015 r do ministra pracy i...

» więcej

Termin składania sprawozdań finansowych za 2014 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina,

» więcej

Zgromadzenie Społeczne na Stadionie Narodowym

Pracodawcy i pracownicy razem przeciw zmianom w art. 22

» więcej

WatchDogPfron: Ulgi we wpłatach na PFRON w pytaniach i odpowiedziach

Przedstawiamy opracowanie WatchDogPfron, pt.: "Ulgi we wpłatach na PFRON w...

» więcej

PFRON czeka na sprawozdania

Do 30 kwietnia br. firmy, które otrzymują dofinansowania do pensji pracowników z...

» więcej

Projekt zmiany ustawy o rehabilitacji z dnia 18.02.2015 r.

» więcej

Pismo Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" do Prezes PFRON Pani Teresy Hernik ws. nowelizacji ustawy o rehabilitacji

» więcej

Zaproszenie Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych

» więcej

Szanowni Państwo, pragniemy zapoznać Państwa z pismem

» więcej

Szanowni Państwo w załącznikach prezentujemy

- pismo Pani Poseł Elżbiety Łukacijewskiej do Ministerstwa Pracy i Polityki...

» więcej

Termin składania sprawozdań finansowych za 2014 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z...

» więcej

Otwarty list do Pana ministra Jarosława Dudy wystosowany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”

Pragniemy zapoznać Państwo z otwartym listem jaki wystosowało Stowarzyszenie Osób...

» więcej

Odpowiedź pani Prezes PFRON Teresy Hernik na oświadczenie pani Senator Alicji Zając ws. prac nad przyszłością art. 22 ustawy o rehabilitacji

Przedstawiamy odpowiedź pani Prezes PFRON Teresy Hernik na oświadczenie pani...

» więcej

Nowe wzory wniosku Wn-D oraz miesięcznej informacji INF-D-P

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2014 r. w...

» więcej

Firma ONLEX BB przedstawia:

Oświadczenia wraz z odpowiedziami skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji...

» więcej

Komunikat PFRON z dnia 02.02.2015 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1...

» więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Komentarz do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji...

» więcej

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw rynku pracy o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

» więcej

Sprawozdanie z posiedzenia podkomisji stałej do spraw rynku pracy, na którym został przyjęty projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

» więcej

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

» więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

» więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

» więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

» więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

» więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

» więcej

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Celem ustawy, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. jest zapewnienie...

» więcej

Boże Narodzenie 2014

» więcej

Wyłączenie oskładkowania pomocy udzielanej ze środków ZFRON od 1 stycznia 2015 r. – projekt rozporządzenia

ONLEX BB uprzejmie informuje, że trwają prace nad projektem rozporządzenia...

» więcej

Przeciętne wynagrodzenie

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne...

» więcej

Komunikat PFRON:

Dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych,...

» więcej

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji przyjęta przez Sejm w dniu 28.11.2014 r. Obecnie ustawa została przekazana do Senatu

» więcej

Odpowiedź Pana Jarosława Dudy - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na oświadczenie Pani Senator Alicji Zając dotyczące skutków ewentualnego zniesienia obowiązku zapewnienia pełnego dostosowania zakładu do potrzeb zatrudnionych osób niepełnospra

Przedstawia odpowiedź Pana Jarosława Dudy - Pełnomocnika Rządu ds. Osób...

» więcej

Duda: więcej pracodawców zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami

W ciągu ostatnich 6 lat wzrosła liczba pracodawców zatrudniających osoby z...

» więcej

Odpowiedź Pana Jarosława Dudy - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na oświadczenie Pani Senator Alicji Zając dotyczące skutków ewentualnego zniesienia obowiązku zapewnienia opieki medycznej i rehabilitacyjnej w ZPCHR

Przedstawiamy odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Pana...

» więcej

Resort pracy planuje zmiany w oskładkowaniu świadczeń

Firmy, które po utracie statusu zakładu pracy chronionej przyznają pomoc na...

» więcej

Orzeczenie Trybunał Konstytucyjnego: ograniczenia uprawnień niepełnosprawnych kierowców - niekonstytucyjne

» więcej

Pismo Pana Posła Bogdana Rzońcy do Pana Jarosława Dudy - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ws. zmiany wymaganej koncentracji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na chronionym rynku pracy oraz odpowiedź Pana Ministra.

» więcej

Rząd przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji

Zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym...

» więcej

Komunikat w sprawie kart parkingowych

» więcej

WSA: Interpretacje MPiPS niekorzystne dla zakładów pracy chronionej

ZPChR nie muszą dokonywać wpłat na ZFRON z tytułu PIT-4 w ciągu 7 dni od...

» więcej

NSA: za pieniądze z PFRON nie można modernizować budynku

Pomoc z PFRON na indywidualny program rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nie...

» więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

» więcej

Niekonstytucyjność 30-dniowego terminu do poinformowania organów o wydatku ze środków ZFRON

Szanowni Państwo, ONLEX Kancelaria Radcy Prawnego Anna Pałecka-Błaszczyk Sp.k. ma...

» więcej

Odpowiedź MPiPS na oświadczenie złożone przez Panią Senator Alicję Zając na ręce Pana Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

ONLEX BB przedstawia w załączniku odpowiedź MPiPS na oświadczenie złożone przez...

» więcej

Interpelacja Pana Posła Bogdana Rzońcy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawoe przyszłości chronionego rynku pracy w Polsce - Odpowiedź Pana Jacka Męciny - Sekretarza Stanu w MPiPS

ONLEX BB przedstawia interpelację Pana Posła Bogdana Rzońcy do Ministra Pracy i...

» więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

» więcej

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis

» więcej

Karty Parkingowe

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o...

» więcej

Od 1 września niższe wpłaty na PFRON

Od 1 września 2014 r. zmieni się podstawa, od której są dokonywane wpłaty na...

» więcej

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Nowe zasady od 2015 roku.

Resort pracy i polityki społecznej przygotował projekt nowelizacji regulacji...

» więcej

Oświadczenia Pani Senator Alicji Zając do Ministra Pracy

Poniżej przedstawiamy tekst kolejnego Oświadczenia Pani Senator Alicji Zając do...

» więcej

NOWELIZACJA USTAWY O REHABILITACJI - PROJEKT z dnia 21 lipca 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W dniu 21.07.2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (BON) skierowało do...

» więcej

Do 10 sierpnia niepełnosprawny musi dostać informację o krótszej dniówce

Zostały dwa tygodnie, aby pracownikom z orzeczonym inwalidztwem w stopniu znacznym...

» więcej

Projekt ws. przyszłości PFRON - do komisji polityki społecznej

Projektami zmian w prawie, które zakładają zachowanie osobowości prawnej przez...

» więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2216).

Dnia 8 lipca 2014 r. na stronie Sejmu został opublikowany kolejny poselski projekt...

» więcej

Interpelacja pana Posła Bogdana Rzońcy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie Katalogów niezbędnych dla prawidłowej interpretacji art. 33 ustawy o rehabilitacji oraz prawidłowego sporządzania IPR.

» więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

» więcej

Zmiany w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnych

Informacja dotycząca zmian w zakresie czasu pracy osób niepełnosprawnyc

» więcej

W załączniku tekst interpelacji poselskiej ws. masowych zwolnień z pracy osób niepełnosprawnych i likwidacji zakładów pracy chronionej, pana Posła Bogdana Rzońcy.

» więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

» więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

» więcej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno

» więcej

Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej tłumaczenie na język polski rozporządzenia uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tzw. GBER).

» więcej

Interwencja do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze, Dnia 10 października 2013 r. wystąpiłyśmy z zapytaniem...

» więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej...

» więcej

Rząd zajmie się projektem ws. skróconego czasu pracy

Krótszy wymiar czasu pracy z mocy prawa dla osób ze znacznym lub umiarkowanym...

» więcej

Dofinansowania nie są zagrożone

Dofinansowania do wynagrodzeń i rekompensata za podwyższone koszty zatrudnienia...

» więcej

Senat za skróceniem czasu pracy niepełnosprawnych

Skrócenie na mocy prawa wymiaru czasu pracy dla osób o znacznym lub umiarkowanym...

» więcej

Interwencję pani Senator Alicji Zając ws. nagłej zmiany Ministerstwa Pracy podejścia do art. 22 ustawy o rehabilitacji oraz co do kwoty dopłat do schorzeń specjalnych.

» więcej

WAŻNY KOMUNIKAT w sprawie nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej

W dniu 21 maja 2014 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie uznające...

» więcej

Fala zwolnień niepełnosprawnych. Redukcja dotacji początkiem końca ZPCH?

Coraz więcej osób niepełnosprawnych traci źródło utrzymania. Sukcesywne...

» więcej

Zmiana stanowiska w sprawie terminu na ubieganie się o zaświadczenie o pomocy de minimis na wydatki z zfron

Stosownie do § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...

» więcej

Odpowiedź pana Posła Bogdana Rzońcy nt. przyczyn ostatnich masowych zwolnień ON z pracy

» więcej

Nowe zasady dofinansowania dla firm zatrudniających niepełnosprawnych.

1 kwietnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

» więcej

Odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” dot. wyników kontroli przeprowadzonej przez PFRON w oparciu o art. 22 ustawy o rehabilitacji.

» więcej

Firma ONLEX BB przedstawia odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. ON Pana Jarosława Dudy na Interpelację Pana Posła Bogdana Rzońcy

Firma ONLEX BB przedstawia odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. ON Pana Jarosława Dudy...

» więcej

Apel do pracodawców - przedłużenie terminu

Ponownie prosimy pracodawców, którzy pozostali dysponentami ZFRON po utracie...

» więcej

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wniosek Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” do Pani Teresy Hernik...

» więcej

Lekarz zdecyduje o dłuższym czasie pracy osoby niepełenosprawnej

Wojewódzkie ośrodki medycyny pracy będą rozpatrywać skargi składane przez osoby ze...

» więcej

Odpowiedź Jakuba Wojnarowskiego Zastępcy Dyrektora Generalnego Konfederacji LEWIATAN dotyczących zmian w udzielaniu ulg, na list Prezesa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „PODKARPACIE”

» więcej

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji w sprawie czasu pracy osób niepełnosprawnych

Przedstawiamy senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

» więcej

Dłuższy termin na złożenie wniosku o dopłatę do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika

» więcej

Stanowisko Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „PODKARPACIE” w kwestii propozycji Konfederacji LEWIATAN dototyczących zmian w udzielaniu ulg

» więcej

MPiPS - Apel do pracodawców – przedłużenie terminu

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przygotowało projekt...

» więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 25 lutego 2014 r.)

» więcej

Projekty ustaw i rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej

» więcej

Pilna Interwencja ws. noweli ustawy o rehabilitacji

» więcej

Komunikat z biura poselskiego Pana Posła Bogdana Rzońcy dot. zgodności zróżnicowanych dofinansowań z SOD z prawem polskim i unijnym

» więcej

Wyjaśnienia UOKiK

Nowe rozporządzenie KE nr 1407/2013 dotyczące pomocy de minimis a obowiązujące w...

» więcej

Nowe rozporządzenie KE nr 1407/2013 dotyczące pomocy de minimis, a obowiązujące w okresie przejściowym programy pomocy de minimis

W dniu 24 grudnia br. w Dzienniku Urzędowym UE L nr 352 zostało opublikowane nowe...

» więcej

WAŻNY TERMIN DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

» więcej

Wysokość dofinansowania w 2013 i 2014 roku

Wysokość maksymalnego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych...

» więcej

Od 1 kwietnia 2014 nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń

Prezydent Bronisław Komorowski 23 grudnia 2013 r. podpisał tzw. ustawę...

» więcej

Komisja Europejska nie ograniczy wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych

18 grudnia 2013 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała kolejną wersję projektu...

» więcej

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na 2014 r.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę okołobudżetową na 2014 r. -...

» więcej

Senat przegłosował zrównanie dofinansowań do zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Senat 4 grudnia br. przyjął na posiedzeniu plenarnym uchwałę w sprawie tzw. ustawy...

» więcej

Poprawki do ustawy o dofinansowaniach w Senacie

Zmniejszenie dofinansowania na zatrudnienie pracowników z lekkim stopniem...

» więcej

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu

Druk sejmowy nr 1788 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych...

» więcej

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową z poprawkami dot. dofinansowań

Sejm uchwalił w piątek ustawę okołobudżetową na 2014 r, która - zgodnie z...

» więcej

Większe dofinansowanie do zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem

1125 zł zamiast 960 zł na dofinansowanie do zatrudnienia pracownika z umiarkowanym...

» więcej

Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Spotkanie w sprawie zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie niektórych...

» więcej

Zakłady pracy chronionej z niższymi dopłatami, ale od maja

Cztery miesiące później nastąpi zrównanie dopłat do pensji dla zakładów z...

» więcej

Zrównanie dofinansowań na szybko

Proponowane w ustawie okołobudżetowej zrównanie dofinansowań do pensji pracowników...

» więcej

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych za zmianami w dofinansowaniach wynagrodzeń

Zmiany w ustawie okołobudżetowej, dotyczące zrównania dofinansowania zatrudnienia...

» więcej

Niepełnosprawny straci pracę?

Gdyby nie opieszałość resortu pracy, niepełnosprawni nie byliby zagrożeni masowymi...

» więcej

Mniej pieniędzy na finansowanie zakładów pracy chronionej

Związkowcy i pracodawcy wspólnie zaprotestują przeciwko ostremu cięciu wsparcia...

» więcej

Dezyderat do Komisji Finansów Pubkicznych o wykreślenie art.3 z druku nr 1788

Dezyderat Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” do członków...

» więcej

Zmiany w dofinansowaniach nie odbiją się na osobach z niepełnosprawnością

Minister Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, na ostatnim...

» więcej

Mniejsze dofinansowanie dla niepełnosprawnych od 2014 roku

Mniej pieniędzy na dofinansowania dla niepełnosprawnych

» więcej

Statusu zakładu pracy chronionej

Czy po utracie statusu zakładu pracy chronionej istnieje możliwość zachowania...

» więcej

Nowe druki ...

Nowe druki miesięcznych informacji i deklaracji składanych do PFRON

» więcej

Formularz INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR do wniosku WN-U-Głożonego w roku 2013 wniosku WN-U-G

Obowiązek dołączenia formularza INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR do pierwszego złożonego...

» więcej

Deklaracje, informacje, pracodawcy, Fundusz, czerwiec 2013

Szanowni Państwo. Za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. pracodawcy...

» więcej

Nowe rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji.

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 stycznia 2013 roku opublikowane zostały trzy nowe akty...

» więcej

Nowe zasady szkoleń za unijne pieniądze

Zamiast pisać projekt i startować w konkursie o środki z Unii Europejskiej,...

» więcej

Czy można zmienić przeznaczenie środków Funduszu rehabilitacji.

Do końca roku pracodawca ma status zakładu pracy chronionej. Na rachunku...

» więcej

Projekt uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku...

» więcej

Zwrot niewykorzystanych środków zfron do PFRON

Już po raz drugi zbliża się dla pracodawców termin na dokonanie wpłaty...

» więcej

Wzrośnie podstawa dopłat do wynagrodzeń

Uchwalona właśnie przez Sejm ustawa okołobudżetowa po raz kolejny odsuwa w czasie...

» więcej

Zrównanie dofinansowań nie w przyszłym roku

Uchwalona 9 listopada br. przez Sejm ustawa okołobudżetowa wprowadza zmiany w...

» więcej

Ustawa o rehabilitacji z dnia 28 VI 2012

W Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2012, poz. 986) opublikowana została nowelizacja ustawy o...

» więcej

Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. a wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawyo...

» więcej

Pracodawcy RP: Świadczenia na rehabilitację powinny być zwolnione z oskładkowania.

Pracodawcy RP w pełni popierają zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki...

» więcej

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń w 2013 r.

Dnia 18 października 2012 r. do Sejmu został skierowany projekt ustawy o zmianie...

» więcej

Po wprowadzeniu tych zmian więcej niepełnosprawnych znajdzie pracę - tytuł oryginalny

Źródło: Newseria.pl

Sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy rozwiązać...

» więcej

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2012...

» więcej

Przekazywanie dofinansowania do wynagrodzeń na rachunek bankowy pracownika

Stosownie do art. 26a ust. 1a1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r....

» więcej

W 2013 r. utrzymanie zróżnicowania wysokości SOD dla ZPCH i OR

Dnia 18 października 2012 r. do Sejmu został skierowany projekt ustawy o zmianie...

» więcej

Zatrudnianie pielęgniarek na podstawie umów o pracę w zakładach pracy chronionej

STANOWISKO BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPRAWIE...

» więcej

Ostatnia zmiana ustawy o rehabilitacji opublikowana w Dzienniku Ustaw

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,Warszawa, dnia 31 sierpnia 2012 r.

» więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie zfron

Projekt z dnia 06.02.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ...

» więcej

Stanowisko Ministra Finansów w sprawie interpretacji art. 26b ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poniżej przedstawia...

» więcej

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych po 1 I 2012 roku

Informacja o czasie pracy pracowników niepełnosprawnych po 1 stycznia 2012 r.

» więcej

Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami ZFRON

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierował...

» więcej

Spółdzielnia już przekształcona

Mamy przyjemność Państwa poinformować, że przekształcenie pierwszej spółdzielni...

» więcej

Dokumentowanie szczególnych schorzeń po 1 I 2011 r.

INFORMACJA. Dokumentowanie szczególnych schorzeń po 1 stycznia 2011 r.

» więcej

Kancelaria Prawna ONLEX