Indywidualne programy rehabilitacji

Pytanie nr 28

Czy wynagrodzenie komisji rehabilitacyjnej zakładowego funduszu rehabilitacji...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 27

Jakie są konsekwencje nie powołania przez pracodawcę przewodniczącego komisji...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 26

Zakład pracy chronionej dokonał zakupu ze środków ZFRON - IPR komputerów i...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 25

Czy członkowie komisji opracowującej IPR mogą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 24

Czy wydatki, które powinny być poniesione z pomocy indywidualnej na wniosek osoby...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 23

Czy osoba niepełnosprawna będąca lekarzem w komisji rehabilitacyjnej, może...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Kancelaria Prawna ONLEX