Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pytanie nr 35

Co się dzieje z zakładowym funduszem rehabilitacji po utracie statusu zakładu...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 22

Czy można sfinansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 21

Pracodawca zamierza sfinansować wydatki ze środków zakładowego funduszu...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 20

Czy ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji można sfinansować badania i...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 19

Czy możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w postaci udzielania...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 18

Czy koszt przejazdu na turnus rehabilitacyjny może być pokryty z "ogólnego"...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 17

Czy w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i nie osiągania wymaganego...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 16

Wyjaśnienie szczegółowe przepisu art. 33 ust 5: "Pracodawcy prowadzący zakład...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 15

Czy np. drzwi nie ujęte w ewidencji środków trwałych mogą zostać zakupione ze...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Pytanie nr 14

Czy można dokonać wypłat z wyodrębnionego konta ZFRON na zakup bonów towarowych -...

» czytaj więcej po zalogowaniu

Kancelaria Prawna ONLEX