Kontakt

Adres:

"ONLEX BB" Spółka cywilna Anna Pałecka-Błaszczyk, Ewa Brożyna
ul. Majdańska 45/6
04−110 Warszawa

NIP 952 209 83 79

 

Telefon:

Fax:

22 251 33 72 pani Ewa Kłosińska - Trzcińska,
lub 501 368 420

22 403 82 17

Email:

Strona WWW:

kontakt@onlex.pl

http://www.onlex.pl

Tu jest nasza siedziba:

ul. Majdańska 45/6;
04−110 Warszawa

O Nas

ONLEX BB Spółka Cywilna Anna Pałecka-Błaszczyk, Ewa Brożyna została założona jako wspólne przedsięwzięcie dwóch doświadczonych specjalistów z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych i pomocy publicznej. Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości usług doradczych i szkoleniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych jest uregulowana w wielu aktach prawnych, z różnych dziedzin prawa, obejmujących w szczególności prawo administracyjne, w tym regulacje dotyczące pomocy publicznej, prawo pracy, prawo podatkowe materialne i proceduralne, prawo cywilne. Jedynie gruntowna znajomość wszystkich tych przepisów daje rękojmię działania w zgodzie z obowiązującym prawem i uniknięcia sankcji, w tym finansowych za niewywiązanie się z nałożonych ustawą obowiązków.

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 1998 r. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) była nowelizowana już ponad pięćdziesiąt razy. Jako firma stworzona przez specjalistów praktyków, biorących także niejednokrotnie udział w procesie legislacyjnym przy tworzeniu lub opiniowaniu aktów prawnych, zapewniamy naszym Klientom pełne zrozumienie złożonych uwarunkowań prawnych i faktycznych prowadzenia działalności gospodarczej i pogodzenia celu osiągnięcia zysku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Pragniemy budować trwałe relacje z naszymi Klientami, oparte na zaufaniu, odpowiedzialności i rzetelności.

Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas najwyższej jakości usługi doradztwa i szkoleniowe z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych służą rozwojowi firm naszych Klientów i stanowią korzyść dla pracowników niepełnosprawnych.

WSPÓLNICZKI

Anna Pałecka-Błaszczyk radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2006 r. ukończyła aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od IV 1998 r. do 31 maja 2009 r. pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji. VI 2009 - II 2010 Dyrektor ds. Prawnych, Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i od XI 2009 do X 2010 r. Wiceprezes Zarządu Organizacji Pracodawców OBPON.ORG. Od V 2010 r. prowadzi własną działalność gospodarczą, a od listopada 2010 r. wspólniczka firmy ONLEX BB S.C. Specjalizuje się w problematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych, funkcjonowania zakładów pracy chronionej, procedurze administracyjnej i podatkowej, warunków uzyskiwania pomocy publicznej.

Współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, książki "Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych", autorka licznych publikacji z zakresu prawnej problematyki zatrudniania pracowników niepełnosprawnych i uzyskiwania pomocy publicznej.

Doświadczony wykładowca - prowadzi szkolenia dla pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy od 1999 r.

Ewa Brożyna konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Kancelaria Prawna ONLEX