Szkolenia

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. UPRAWNIENIA PRACOWNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. NOWELIZACJA ZFRON. ULGI WE WPŁATACH NA PFRON. SPRAWOZDAWCZOŚĆ DO PFRON.

Na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt K17/11). Ponadto planowane dwie nowelizacje ustawy o rehabilitacji, istotne zagadnienia związane z nowelizacją rozporządzenia w sprawie ZFRON, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w liczeniu limitu pomocy de minimis od 01 lipca 2014 r., najważniejsze kwestie związane z udzielaniem ulg we wpłatach na PFRON oraz obowiązkową sprawozdawczością określoną przepisami ustawy o rehabilitacji.

KARTA ZGŁOSZENIA»»

KARTA ZGŁOSZENIA»»

Na szkolenie zapraszany wszystkich pracodawców jak również osoby zainteresowane, zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy mają  status zpch jak również działają na tzw. otwartym rynku, lub utracili go, a posiadają zachowany ZFRON.

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna
dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oferta szkolenia»»

Terminy i miejsca szkoleń:

3 września 2014 r. – WARSZAWA
Siedziba firmy ONLEX BB
ul. Majdańska 45 lok. 6
MAPKA DOJAZDOWA

4 września 2014 r. – ŁÓDŹ
HOTEL MAZOWIECKI
ul. 2 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57
MAPKA DOJAZDOWA

9 września 2014 r. – GDAŃSK
NOVOTEL GDAŃSK CENTRUM
ul. Pszenna 1
MAPKA  DOJAZDOWA

10 września 2014 r. – BYDGOSZCZ
Hotel BRDA

ul. Dworcowa 94
MAPKA DOJAZDOWA

11 września 2014 r. – POZNAŃ
Hotel TOPAZ
ul. Przemysłowa 34A
MAPKA DOJAZDOWA

16 września 2014 r.– SOSNOWIEC
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA

ul. Legionów 10
MAPKA DOJAZDOWA

17 września 2014 r. – WROCŁAW
Hotel EUROPEUM
ul. Kazimierza Wielkiego 27a
MAPKA DOJAZDOWA

23 września 2014 r. – TARNÓW
HOTEL TARNOVIA S.A.

ul. Kościuszki 10
MAPKA DOJAZDOWA

25 września 2014 r. – TORUŃ
Restauracja FORTE CLUB

ul. Polna 8M
MAPKA DOJAZDOWA

SZKOLENIA odbędą się w godzinach: 10.00 – 16.00.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników

KOSZT SZKOLENIA:
400 zł + 23% VAT (492,00 zł) – dla jednej osoby,
po 390 zł +
23% VAT (479,70 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

DODATKOWE INFORMACJE:
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel.: 22 370 29 72; 501 368 420
fax: 22 370 29 74
e-mail: kontakt@onlex.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX