Szkolenia

Prawne podstawy funkcjonowania zakładów pracy chronionej w 2015 roku

Na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r.(sygn. akt K17/11). Ponadto rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji, istotne zagadnienia związane z nowelizacją rozporządzenia w sprawie ZFRON, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w liczeniu limitu pomocy de minimis od 01 lipca 2014 r., najważniejsze kwestie związane z udzielaniem ulg we wpłatach na PFRON oraz obowiązkową sprawozdawczością określoną przepisami ustawy o rehabilitacji. Na szkolenie zapraszany wszystkich pracodawców jak również osoby zainteresowane, zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy mają status zpch jak również działają na tzw. otwartym rynku, lub utracili go, a posiadają zachowany ZFRON.

Plan szkolenia »»

KARTA ZGŁOSZENIA»»

 

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Terminy i miejsca szkoleń:

24 listopada 2014 r. – KALISZ

Restauracja KOMODA KLUB

ul. Niecała 6

MAPKA DOJAZDOWA

27 listopada 2014 r. – WARSZAWA

Siedziba firmy ONLEX BB

ul. Majdańska 45 lok. 6

MAPKA DOJAZDOWA

 

SZKOLENIA odbędą się w godzinach: 10.00 – 16.00.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników

KOSZT SZKOLENIA:

     400 zł + 23% VAT (492,00 zł) – dla jednej osoby,

po 390 zł + 23% VAT (479,70 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska

tel.: 22 370 29 72; 501 368 420

fax: 22 370 29 74

e-mail: kontakt@onlex.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX