Szkolenia

Wybrane aspekty funkcjonowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i zakładów pracy chronionej w 2015 roku

Na szkoleniu omówione zostaną najnowsze zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy, regulujące funkcjonowanie zakładów pracy chronionej w 2015 roku. Przedstawimy również poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 stycznia 2015 r. jak również przewidywane skutki w zakresie orzecznictwa. Poruszona będzie także tematyka dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – SOD w 2015 r.

 

UWAGA: Na szkolenie omówiony zostanie również kolejny projekt nowelizacji ustaw o rehabilitacji...  z dnia 18.02.2015 r.

Tekst projektu »»

Projekt zawiera dodatkowo, oprócz zmian w udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON – art. 22,także zmiany w ustawie o rehabilitacji dotyczące m.in: miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a także zmniejszenia obowiązków dla zakładów pracy chronionej.

 

Program szkolenia »»

KARTA ZGŁOSZENIA»»

Na szkolenie zapraszany wszystkich pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy mają status zpch jak również działają na tzw. otwartym rynku oraz osoby zainteresowane tematyką.

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Termin i miejsce szkolenia:

18 marca 2015  r. – SOSNOWIEC  szkolenie przeniesione z dnia 6 marca 2015 r.
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
ul. Legionów 10
MAPKA DOJAZDOWA

19 marca 2015  r. – RZESZÓW szkolenie przeniesione z dnia 5 marca 2015 r.
Centrum Konferencyjne HETMAN
ul. Langiewicza 29A
MAPKA DOJAZDOWA

 

SZKOLENIA odbędą się w godzinach: 10.00 – 16.00.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników

KOSZT SZKOLENIA:

     460 zł + 23% VAT (565,80 zł) – dla jednej osoby,

po 440 zł + 23% VAT (541,20 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska

tel.: 22 370 29 72; 501 368 420

fax: 22 370 29 74

e-mail: kontakt@onlex.pl

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX