Szkolenia

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych. Najważniejsze aspekty uzyskiwania dofinansowania do wynagrod

Na szkoleniu omówiony zostanie najnowszy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Poruszona będzie także tematyka dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – SOD w 2015 r.

Oferta szkolenia »»

KARTA ZGŁOSZENIA»»

Na szkolenie zapraszany wszystkich pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy mają status zpch jak również działają na tzw. otwartym rynku oraz osoby zainteresowane tematyką.

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program szkolenia:

I. Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – omówienie zmian

1)   Ulgi we wpłatach na PFRON,

2)   Dodatkowe sankcyjne wpłaty na PFRON związane z wystawianiem ulg,

3)   Zmiany warunków uzyskiwania dofinansowania,

4)   Zmiana w zakresie ustalania efektu zachęty,

5)   Nowa definicja „dnia uzyskania” w zakresie PIT-4.

II. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji z dnia 6 lutego 2015 r.

1)   Zmiany w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,

2) Wprowadzenie możliwości umarzania odsetek od zakwestionowanego dofinansowania.

III. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych.

1) Czas pracy osób niepełnosprawnych – praktyczne skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego, najnowsze   stanowisko Głównego Inspektora Pracy oraz MPiPS,

2)  Urlop dodatkowy – chwila nabycia prawa do urlopu, zasady udzielania.

IV. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

1)   Zasady składania korekt,

2)  Warunki uzyskiwania dofinansowania – wymóg terminowego opłacania kosztów płacy, skutki opóźnień do 14 dni i powyżej 14 dni,

3)   Kontrole SOD – na co zwrócić uwagę.

V. Pytania i odpowiedzi.

Termin i miejsce szkolenia:

14 lipca 2015 r. – WARSZAWA
Siedziba firmy ONLEX BB
ul. Majdańska 45 lok. 6
MAPKA DOJAZDOWA

 

SZKOLENIA odbędą się w godzinach: 10.00 – 16.00.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników

KOSZT SZKOLENIA:

     460 zł + 23% VAT (565,80 zł) – dla jednej osoby,

po 440 zł + 23% VAT (541,20 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel.: 22 370 29 72; 501 368 420
fax: 22 370 29 74
e-mail: kontakt@onlex.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX