Aktualności

Informacja Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotycząca środków PFRON przekazywanych samorządom powiatowym

Informacja na temat stosowania art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z zm.)

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX