Szkolenia

Rozrachunki publiczno-prawne (z ZUS, z PFRON, z VAT), a także rozrachunki z ZFRON – przegląd najważniejszych zmian w 2015 roku. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Indywidualne Programy Rehabilitacji

Szanowni Państwo,

Firma „ONLEX BB” Spółka cywilna Anna Pałecka-Błaszczyk i Ewa Brożyna 
serdecznie zaprasza na konferencję szkoleniową składającą się z dwóch paneli tematycznych:

która odbędzie się w dniach 27 - 30 września 2015 roku

Kazimierz Dolny, ul. Małachowskiego 12
 

http://villabohema.pl/

KARTA ZGŁOSZENIA»»

Panel pierwszy (poniedziałek, wtorek) wyk. Dr Paweł Łukaszewicz

Rozrachunki publiczno-prawne (z ZUS, z PFRON, z VAT),a także rozrachunki z ZFRON – przegląd najważniejszych zmian w 2015 roku. Ocena sytuacji ekonomicznej dokonywanej przez PFRON w 2015 roku. Rozrachunki z pracownikami w 2016 roku i wpływ na kondycję finansową zakładu wynikającą ze zmiany kodeksu pracy.

Wykładowca: dr PAWEŁ ŁUKASZEWICZ,wieloletni wykładowca dla zpchr i byłych zpchr, autor 8 książek w zakresie funkcjonowania zpchr, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA kasacji do NSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach, a w szczególności o statusie zpchr, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami.

Panel drugi (środa) wyk. Ewa Brożyna, Anna Pałecka-Błaszczyk

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Indywidualne Programy Rehabilitacji

Wykładowcy:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB S.C., konsultant i doradca w zakładach pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
R.pr. ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB S.C., radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, prowadzi ONLEX Kancelarię Radcy Prawnego, reprezentującą zpchy i byłe zpchy w licznych postępowaniach sądowych, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Harmonogram spotkania:

27 września 2015 (niedziela)

godz. 15.00 – 18.00 – zakwaterowanie
godz. 19.00 – kolacja

28 września 2015 (poniedziałek)

godz. 8.00 – 8.45 – śniadanie
godz. 9.00 – 14.00 – wykład (panel pierwszy)
godz. 14.15 – 15.00 – obiad
godz. 15.15 – czas wolny
godz. 19.00 – kolacja uroczysta
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

29 września 2015 (wtorek)

godz. 8.00 – 8.45 – śniadanie
godz. 9.00 – 14.00 – wykład (panel pierwszy)
godz. 14.15 – 15.00 – obiad
godz. 15.30 – wycieczka z przewodnikiem po Kazimierzu-3 godziny
19.00 – kolacja
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

30 września 2015 (środa)

godz. 8.00 – 8.45 – śniadanie
godz. 9.00 – 14.00 – wykład (panel drugi)
godz. 14.15 – 15.00 – obiad
godz. 15.15 – podsumowanie i zakończenie spotkania
– podczas przerw będzie serwowana kawa, herbatka, ciasteczka i napoje

W czasie wolnym zapraszamy do skorzystania z uroków przyrody, dobrodziejstw klimatu i możliwości, jakie stwarza to piękne miejsce oraz zabiegów SPA, basenu, jacuzzi.

KOSZT SZKOLENIA:

1 980, 00 zł + 23% VAT (2 435, 40 zł) – dla jednej osoby,
po1 950, 00 zł + 23% VAT (2 398, 50 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

Numer konta: „ONLEX BB” Spółka cywilna,
ING Bank Śląski S.A. 23 1050 1054 1000 0090 7669 8381

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE:

Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny, dostęp do internetu), kolacja uroczysta, DJ, wycieczka z przewodnikiem po Kazimierzu, możliwość korzystania z basenu, sauny i jacuzzi.
Do dyspozycji Gości również udostępniamy parking.

DODATKOWE INFORMACJE

Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel: 22 370 29 72;
fax: 22 370 29 74
e-mail: kontakt@onlex.pl
Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX