Aktualności

Projekt zmiany art. 22 ustawy o rehabilitacji

Do Sejmu wpłynął przygotowywany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej projekt zmian w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – donosi „Rzeczpospolita”. Jego głównym założeniem jest modyfikacja osławionego art. 22 tejże ustawy.

Artykuł 22 mówi o tym, że pracodawca, który osiąga 30-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z umiarkowanym z tzw. schorzeniami specjalnymi (osoby niewidome, chorujące psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z epilepsją), może udzielać ulg we wpłatach na PFRON swoim kontrahentom przy zakupie produkcji i usług. Kontrahenci, którzy nie spełniają wymogu zatrudnienia 6 proc. osób z niepełnosprawnością (jeśli zatrudniają powyżej 25 pracowników), mogą wtedy część „kary” należnej z tego tytułu PFRON rozliczyć ulgami.

Jakie są ograniczenia?

Projekt zakłada liczne ograniczenia w udzielaniu tych ulg. Przede wszystkim nie będzie już takiej możliwości dla najmu, dzierżawy lub leasingu.

Kolejne ograniczenie dotyczy kwoty ulgi, która jest obecnie uzależniona od wysokości wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych przy wykonaniu takiej usługi. Zdarzało się, że nieuczciwe firmy fikcyjnie windowały wynagrodzenia, by ulga była jak największa, albo liczyły na to, że nie dotrze do nich kontrola PFRON. Po zmianach kwota ulgi zostanie ograniczona maksymalnie do przeciętnego wynagrodzenia na jednego pracownika z niepełnosprawnością.

Pojawią się także nowe kary w wysokości 5, 10 i 30 proc. udzielonej ulgi za błędne zliczenie tych kwot w raporcie przesyłanym do PFRON, spóźnienie w jego złożeniu, a najwyższa - za podanie nieprawdziwych informacji, które spowodowały bezprawne zawyżenie udzielonej ulgi.
 
Nowela ma iść szybką ścieżką legislacyjną. Jej autorzy liczą, że zostanie uchwalona na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Dzięki temu zmiany będą mogły wejść w życie jeszcze pod koniec tego roku.

Żródło: http://www.niepelnosprawni.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX