Szkolenia

Sprostowania błędnych interpretacji poparte orzecznictwem. Najważniejsze zmiany w ustawie o rehabilitacji. Ulgi we wpłatach na PFRON. Dofinansowanie do wynagrodzeń w świetle kontroli.

W ostatnim czasie pracodawcy uzyskali błędne wyjaśnienia dotyczące skutków nieterminowego opłacania kosztów płacy jak również dotyczące dokumentowania szczególnych schorzeń na potrzeby ustawy o rehabilitacji, w szczególności na potrzeby korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Na szkoleniu przedstawione zostaną daleko idące konsekwencje finansowe błędnych wyjaśnień oraz przedstawione zostaną prawidłowe zasady opłacania kosztów płacy, a także dokumentowania szczególnych schorzeń, poparte odpowiednim orzecznictwem.

 26 października 2015 r. Prezydent podpisał najnowszą zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy ustawy, które w przeważającej większości wejdą w  życie dnia 1 lipca 2016 r.,  wprowadzają, głębokie w skutkach, zmiany w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON,  definicji dnia uzyskania środków ZFRON pochodzących z zaliczki na podatek dochodowy (PIT-4) oraz w zakresie uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Szkolenie, na którym szczegółowo omówione zostaną przedstawione wyżej zagadnienia jest niezbędne i koniczne dla osób zajmujących się problematyką związaną z udzielaniem ulg, dofinansowaniami i ZFRON.

Oferta szkolenia »»

KARTA ZGŁOSZENIA»»

Na szkolenie zapraszany wszystkich pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy mają status zpch jak również działają na tzw. otwartym rynku oraz osoby zainteresowane tematyką.

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program szkolenia:

I. Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – ustawa z dnia 25 września 2015 r.

1) Zmiany w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON:
a) warunki dla sprzedającego – zmiana sposobu wypełniania INF-1 oraz DEK-II-a,
b) warunki dla kontrahenta,
c) zmiana wzoru do wyliczenia ulgi – przykłady liczbowe,
d) nowe obowiązki sprawozdawcze,
e) nowe wpłaty sankcyjne.

2) Zmiana definicji daty uzyskania środków z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

3) Zmiany w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

4) Inne zmiany.

II. Ulgi we wpłatach na PFRON

1) Uprawnieni pracodawcy, wymagane stany zatrudnienia i wskaźniki zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami.

2) Terminy płatności i zmiany terminów płatności, termin na fakturze a termin wynikający z umowy.

3) Własna produkcja lub usługi - definicje, przykłady, podwykonawstwo.

4) Zaokrąglanie.

III. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

1) Warunki uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

2) Utrata prawa do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

3) Daleko idące skutki opóźnień w opłacaniu kosztów płacy:
a) opóźnienie od 1 do 14 dni – skutki prawne,
b) opóźnienie powyżej 14 dni – skutki prawne.

4) Korekty dofinansowania za okresy wsteczne – okresy przerwy powyżej 3 miesięcy.

5) Wydłużenie wieku emerytalnego – brak orzeczenia – a możliwość uzyskiwania SOD.

6) Procedury kontrolne PFRON a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń.

7) Wpłaty na PFRON związane z gospodarowaniem środkami ZFRON a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń.

IV. Dokumentowanie szczególnych schorzeń na potrzeby ustawy o rehabilitacji, w szczególności na potrzeby korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

V.PYTANIA I ODPOWIEDZI

Terminy i miejsca szkoleń:

4 listopada 2015 r. – WARSZAWA
Siedziba firmy ONLEX BB
ul. Majdańska 45 lok. 6
MAPKA DOJAZDOWA

24 listopada 2015 r. – KALISZ
Restauracja KOMODA KLUB
ul. Niecała 6
MAPKA DOJAZDOWA

1 grudnia 2015 r. – BYDGOSZCZ
Hotel BRDA
ul. Dworcowa 94
MAPKA DOJAZDOWA

2 grudnia 2015 r. – WROCŁAW
Hotel EUROPEUM
ul. Kazimierza Wielkiego 27a
MAPKA DOJAZDOWA

3 grudnia 2015 r. - ŁÓDŹ
HOTEL MAZOWIECKI
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57
MAPKA DOJAZDOWA

8 grudnia 2015 r.  – GDAŃSK
NOVOTEL GDAŃSK CENTRUM
ul. Pszenna 1
MAPKA DOJAZDOWA

9 grudnia 2015 r. – POZNAŃ
Centrum Konferencyjne IOR
ul. Władysława Węgorka 20
MAPKA DOJAZDOWA

14 grudnia 2015 r. – TARNÓW
HOTEL TARNOVIA S.A.
ul. Kościuszki 10
MAPKA DOJAZDOWA

15 grudnia 2015 r. – SOSNOWIEC
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
ul. Legionów 10
MAPKA DOJAZDOWA

SZKOLENIA odbędą się w godzinach: 10.00 – 16.00.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników

KOSZT SZKOLENIA:

410 zł + 23% VAT (504,30 zł) – dla jednej osoby,
po 390 zł + 23% VAT (479.70 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel.: 22 370 29 72; 501 368 420
fax: 22 370 29 74
e-mail: kontakt@onlex.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX