Aktualności

Powołanie nowego Pełnomocnika

19 listopada 2015 roku, Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołała na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw osób Niepełnosprawnych Pana Krzysztofa Michałkiewicza.

Pan Krzysztof Michałkiewicz ukończył studia socjologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W latach 1992–1998 sprawował funkcję dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, a w latach 1999–2002 dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2002–2003 był zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a w latach 2003–2004 dyrektorem Domu Pomocy Społecznej. Od 2004 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Lublina.

W latach 2005–2006 sprawował funkcję Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.

Był przewodniczącym Podkomisji stałej do spraw pomocy społecznej oraz członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Lubelskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych. Był także członkiem parlamentarnego zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Źródło: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,13,aktualnosci

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX