Aktualności

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań zlecanych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

W dniu 18 listopada 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U.  poz. 1778).

Celem rozporządzenia jest umożliwienie zlecania, przez samorządy powiatowe i samorządy wojewódzkie oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań polegających na świadczeniu usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej oraz w zakresie utrzymania psów asystujących.

Nowelizacja rozporządzenia obejmuję również ujednolicenie terminologii w odniesieniu do psa asystującego osobie niepełnosprawnej.

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX