Aktualności

Będzie dopłata na starego pracownika

Pracodawca będzie mógł wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która dozna uszczerbku na zdrowiu po podjęciu zatrudnienia, nie tylko gdy nastąpi to dopiero po 1 lipca 2016 r.

Taką informację przekazało Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Jest ona związana z wchodzącą w życie za niecałe pół roku ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886). Jej art. 1 pkt 8 lit. b przewiduje, że pracodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowania do pensji na tzw. starego pracownika, czyli osoby, która w momencie zatrudnienia była zdrowa i dopiero po jakimś czasie doznała niepełnosprawności.

Obecnie nie ma do niego prawa, ponieważ w przypadku takiego podwładnego nie jest możliwe wykazanie efektu zachęty, który jest jednym z warunków otrzymywania subsydiów płacowych (nie dochodzi bowiem do wzrostu zatrudnienia ogółem).

Natomiast po 1 lipca br. jego osiąganie nie będzie już dotyczyć starych pracowników.

Jeżeli więc np. 5 lipca dotychczas zdrowy pracownik przedstawi pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności, to firma będzie mogła złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o przyznanie dopłat do wynagrodzeń od tego dnia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX