Aktualności

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

Przedstawiamy Państwu projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstw

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX