Szkolenia

PRAWO PRACY - Zmiany w 2016 roku

Dnia 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie kompleksowe zmiany Kodeksu pracy, których skutki będą dotyczyć wszystkich pracodawców w Polsce, a w szczególności pracodawców świadczących usługi na podstawie kilkuletnich kontraktów.

Nowelizacja ogranicza katalog umów o pracę, wprowadza nowe zasady dotyczące zawierania umów o pracę, wypowiadania tych umów, przekształcania umów zawartych na czas określony w umowy na czas nieokreślony. Szczegółowego skomentowania wymagają przepisy przejściowe i końcowe, które mają zastosowanie do niektórych trwających już stosunków pracy. Pracodawcy powinni dobrze zapoznać się z tą tematyką, aby móc przygotować się zawczasu do wchodzących w życie zmian i dokonać wymaganych

Oferta szkolenia »»

KARTA ZGŁOSZENIA»»

Na szkolenie zapraszamy kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

Wykładowca:

BOŻENA LENART, prawnik, specjalista prawa pracy. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Specjalizuje się w prawie pracy. Od 12 lat pracuje  w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; od kilku lat na stanowisku głównego specjalisty  w Wydziale Legislacji. Zajmuje się przede wszystkim nowelizacjami Kodeksu pracy i innych ustaw z zakresu prawa pracy m.in. dostosowującymi te ustawy do prawa UE i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz opracowywaniem aktów wykonawczych do Kodeksu pracy. Bierze także udział w pracach parlamentarnych nad tymi nowelizacjami. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy – przede wszystkim z problematyki zatrudniania i zwalniania pracowników, czasu pracy, urlopów i wynagrodzeń. Współpracuje również z wydawnictwami, publikowała artykuły m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej i Służbie Pracowniczej, a także w szeregu innych czasopism z zakresu prawa pracy.

Program szkolenia:

I. Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie zatrudniania pracowników
  1. Rodzaje umów o pracę
  2. Umowy o pracę na okres próbny
  3. Umowy o pracę na czas określony
  4. Wypowiadanie umów o pracę na czas określony
  5. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  6. Inne zmiany w Kodeksie pracy i zmiany w innych ustawach

II.Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów macierzyńskich i urlopów rodzicielskich w 2015 r.

III. Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów macierzyńskich i urlopów rodzicielskich w 2016 r.

  1. Rozszerzenie prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 
   a) rezygnacja z części urlopu/zasiłku macierzyńskiego przez pracownicę/ ubezpieczoną- matkę 
   b) rezygnacja z części urlopu/zasiłku macierzyńskiego przez pracownicę/ ubezpieczoną-matkę niezdolną do samodzielnej egzystencji
   c) rezygnacja z części urlopu/zasiłku macierzyńskiego przez pracownicę/ ubezpieczoną- matkę w szpitalu
   d) zgon pracownicy/ubezpieczonej- matki
   e) porzucenie dziecka przez pracownicę/ubezpieczoną-matkę 
   f) zgon, porzucenie dziecka albo niepełnosprawność matki dziecka nie objętej  ubezpieczeniem chorobowym
   g) podjęcie pracy przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem
  2. Likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  3. Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
   a) zasady udzielania urlopu
   b) podział urlopu na części
   c) wniosek o urlop
   d) rezygnacja z urlopu
   e) łączenie urlopu z pracą
   f) przerwanie urlopu na czas pobytu dziecka w szpitalu
  4. Urlop macierzyński i rodzicielski na jeden wniosek
  5. Zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego
  6. Zmiany w zakresie urlopu wychowawczego
  7. Udzielanie dni na opiekę nad dzieckiem
  8. Przepisy przejściowe
  9. Zmiany w innych ustawach

IV.PYTANIA I ODPOWIEDZI

Terminy i miejsca szkoleń:

8 luty 2016 r. – WARSZAWA
Siedziba firmy ONLEX BB
ul. Majdańska 45 lok. 6
MAPKA DOJAZDOWA

12 luty 2016 r. – SOSNOWIEC
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
ul. Legionów 10
MAPKA DOJAZDOWA

15 luty 2016 r. – BYDGOSZCZ
Hotel BRDA
ul. Dworcowa 94
MAPKA DOJAZDOWA

19 luty 2016 r. – POZNAŃ
Hotel TOPAZ
ul. Przemysłowa 34A
MAPKA DOJAZDOWA

KOSZT SZKOLENIA:

     460 zł + 23% VAT (565,80 zł) – dla jednej osoby,
po 440 zł + 23% VAT (541.20 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: wykład, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie o odbytym szkoleniu, serwis kawowy, lunch
.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel.: 22 370 29 72; 501 368 420
fax: 22 370 29 74
e-mail: kontakt@onlex.pl

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX