Aktualności

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Szanowni Państwo przedstawiamy Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie, które w dniu 08.02.2016 r. skierowne zostało do podpisu Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie z dn.02.02.2016r. z załącznikami »»

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX