Aktualności

Przełomowy korzystny dla pracodawców wyrok NSA w sprawie PIT-4

Chciałybyśmy w imieniu Kancelarii Radcy Prawnego ONLEX Anna Pałecka-Błaszczyk Spółka komandytowa, podziękować Wszystkim Naszym Klientom za okazane zaufanie w zakresie prowadzonych spraw dotyczących wpłat na PFRON z tytułu nieterminowego lub niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W ostatnio prowadzonym przez Naszą Kancelarię postępowaniu, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 kwietnia 2016 r. wyraził pogląd, że zgodna z przepisami i możliwa do przyjęcia jest interpretacja, iż datą uzyskania środków z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez prowadzących zakłady pracy chronionej jest 20-ty dzień następnego miesiąca po wypłacie wynagrodzeń. Dzięki temu przełomowemu prawomocnemu wyrokowi nasz Klient uniknie opłacenia kilkusettysięcznej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To rozstrzygnięcie zapoczątkowuje nową korzystną dla Naszych Klientów linię orzeczniczą.

 

                                                             Z poważaniem

                                                             Ewa Brożyna i r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX