Aktualności

Pracodawców czekają wyższe wpłaty na PFRON

W miesiącach od 1 czerwca do końca sierpnia 2016 r. zakłady pracy będą dokonywały wpłat na PFRON w wyższej wysokości. Wzrosło bowiem przeciętne wynagrodzenie, na podstawie którego ustalana jest wysokość tych wpłat.

W dniu 11 maja 2016 r. Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 4181,49 zł. Wpłat na PFRON pracodawca dokonuje w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% tego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Źródło:http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/pracodawcow-czekaja-wyzsze-wplaty-na-pfron

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX