Aktualności

APEL Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zniesienia horrendalnych kar nakładanych na pracodawców za błahe przewinienia

5 lipca sejmowa Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych rozpatrywała poselski projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wielu liczyło na to, że Podkomisja przyzna Zarządowi PFRON prawo umorzenia drakońskich kar nakładanych za niewielkie przewinienia na firmy otrzymujące dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Niestety – drakońskie kary zostały utrzymane, a ich spłata jedynie rozłożona na raty (zobacz: Podkomisja sejmowa za likwidacją kilkunastu tysięcy miejsc pracy osób niepełnosprawnych? To się nie może zdarzyć!).

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych wystosowała w tej sprawie list do Krzysztofa Michałkiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Apeluje w nim o wprowadzenie zmian w art. 26a ustawy o rehabilitacji, znoszących horrendalne kary pieniężne za niewielkie przewinienia.

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX