Aktualności

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Podkomisja stała po rozpatrzeniu – na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2016 r.poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564) – przedstawia załączony projekt ustawy.

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX