Aktualności

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - kolejna nowelizacja ustawy o rehabilitacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma na celu usprawnienie wydawania karty parkingowej oraz legitymacji dla osoby niepełnosprawnej, które to dokumenty, w ocenie projektodawców, powinny być wydawane wraz z orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność bez konieczności składania osobnych wniosków o ich wydanie.

Projekt z dnia 6 lipca 2016 r. - druk 779

22.08.2016 r. -Skierowano do I czytania w komisjach
-do Komisji Polityki Społecznej i Rodzin

http://sejm.gov.pl/

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX