Aktualności

Senat w dniu 4.08.2016 r. bez żadnych poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 04.08.2016 r. Senat przyjął bez żadnych poprawek ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX