Aktualności

Konsultacje dotyczące założeń nowych programów PFRON

PFRON zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących założeń nowych programów:

  1. Pilotażowy program „ABSOLWENT”,
  2. Pilotażowy program „PRACA - INTEGRACJA”,
  3. Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Celem programów jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Prosimy o przedstawienie uwag i propozycji zmian do ww. programów za pośrednictwem zamieszczonych w niniejszym komunikacie „Formularzy zgłaszania uwag”.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: programy@pfron.org.pl, do dnia 13 października 2016 roku.

 

Załączniki

Pilotażowy program „ABSOLWENT”,

Pilotażowy program „PRACA - INTEGRACJA”

Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

PFRON
Autor: Wydział Analiz i Programowania

Data publikacji : 04.10.2016

 
Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX