Aktualności

Zbliża się termin przesyłania wniosków Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A do Oddziałów PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji Oddziałów PFRON zadania, polegającego na wprowadzaniu danych z papierowych wniosków Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A, beneficjentów zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla Państwa siedziby, wniosku za okres sprawozdawczy październik 2016 r. i kolejnych oraz począwszy od 1 listopada 2016 r. wniosków zwykłych oraz korekt wniosków, dotyczących wcześniejszych okresów sprawozdawczych.

W przypadku przekazania wniosków papierowych, spełniających ww. warunki, do Biura PFRON w Warszawie, będą one przekierowane wg właściwości, co wydłuży proces wypłaty środków. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z wypełnianiem dokumentów, proszę o kontakt z właściwym Oddziałem PFRON:

 • Oddział Dolnośląski - ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław;
  Telefon:(71) 34-67-440
  Fax: (71) 342-12-60
 • Oddział Kujawsko-Pomorski - ul. Szosa Chełmińska 30; 87-100 Toruń; 
  Telefon:(56) 68-14-400
  Fax: (56) 655-60-02 w. 31
 • Oddział Lubelski - ul. W. Kunickiego 59; 20-422 Lublin;
  Telefon: (81) 46-67-600
  Fax. (81) 743-88-79
 • Oddział Lubuski - ul. Dąbrowskiego 25a; 65-021 Zielona Góra;
  Telefon: (68) 42-27-800
  Fax: (68) 320-55-80
 • Oddział Łódzki - ul. Kilińskiego 169, 90-353 Łódź,
  Telefon: (42) 20-50-100
  Fax: (42) 20-50-130
 • Oddział Małopolski - ul. 29 Listopada 130; 31-406 Kraków;
  Telefon: (12) 31-21-400
  Fax: (12) 415-86-85
 • Oddział Mazowiecki - ul. Grójecka 19/25; 02-021 Warszawa;
  Telefon: (22) 31-18-312
  Fax: (22) 31-18-311
 • Oddział Opolski - ul. Piastowska 17; 45-081 Opole;
  Telefon: (77) 88-72-000
 • Oddział Podkarpacki - ul. Rejtana 10; 35-310 Rzeszów;
  Telefon: (17) 28-39-300
  Fax: (17) 853- 26-12
 • Oddział Podlaski - ul. Fabryczna 2; 15-483 Białystok;
  Telefon: (85) 73-38-700
  Fax: (85) 65-44-583
 • Oddział Pomorski - Al. Grunwaldzka 184; 80-266 Gdańsk;
  Telefon: (58) 350-05-00
  Fax: (58) 552-28-06
 • Oddział Śląski - Pl. Grunwaldzki 8-10/8; 40-950 Katowice;
  Telefon: (32) 49-32-100
  Fax: (32) 203-68-34
 • Oddział Świętokrzyski - Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce;
  Telefon: (41) 23-09-700
  Fax: (41) 342-19-68
 • Oddział Warmińsko-Mazurski - ul. A. Mickiewicza 21/23; 10-508 Olsztyn;
  Telefon: (89) 72-29-000
  Fax: (89) 527-76-39
 • Oddział Wielkopolski - ul. Lindego 4; 60-573 Poznań;
  Telefon: (61) 66-64-600
  Fax: (61) 847-64-39
 • Oddział Zachodniopomorski - Al. Powstańców Wielkopolskich 33;
  70-111 Szczecin;
  Telefon: (91) 35-09-700;
  Fax: (91) 482-09-20

Uwaga!

Beneficjenci, którzy zadeklarowali elektroniczną formę składania wniosków, nadal mogą wysyłać je poprzez System Obsługi Dofinansowań i Refundacji. Natomiast w przypadku braku możliwości przesłania dokumentów za pośrednictwem SODiR, należy przesłać wniosek drogą pocztową wg powyższych wytycznych do właściwego terytorialnie oddziału PFRON. Korzystanie z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji jest dużym usprawnieniem i przyspieszeniem procesu ubiegania się o dofinansowanie bądź o refundację, dlatego też Fundusz zachęca wszystkich wysyłających wnioski w formie papierowej do składania tych dokumentów za pośrednictwem SODiR.

Źródło: http://www.pfron.org.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX