Aktualności

Do końca roku projekt nowej ustawy o wsparciu osób niepełnosprawnych. Ważna deklaracja Minister Rafalskiej

19 stycznia br. na konferencji prasowej Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła termin przygotowania nowej ustawy o wsparciu osób niepełnosprawnych.

Czy oznacza to, że resort przygotuje i ogłosi projekt nowej ustawy, która zastąpi obecną ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych czy będzie to zupełnie inna ustawa? Na razie trudno jednoznacznie określić. Jedno jest istotne – o potrzebie gruntownej reformy systemu mówi się już od dawna. Nową ustawę obiecywała przez wiele lat poprzednia ekipa. Mamy nadzieję, że proces jej przygotowywania zakłada intensywne i realne konsultacje społeczne, gdyż nie wyobrażamy sobie, aby tak ważny akt prawny nie powstawał we współpracy z partnerami społecznymi. Niepokój budzi jednak fakt, że wiele kluczowych zagadnień z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które winny być rozwiązane w nowej ustawie, nie ma szans na opracowanie koncepcyjne i prawne do końca bieżącego roku. Chodzi między innymi o sprawę reformy orzecznictwa o niepełnosprawności czy nowej koncepcji zatrudnienia chronionego. Te i inne pytania wskazują jednoznacznie na to, że bieżący rok będzie obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych równie ważny, co pracowity.

 

W czasie tej samej konferencji Pani Minister Rafalska podała też informację, która z jednej strony wzbudziła nasze zainteresowanie, z drugiej zaś spore zaniepokojenie. Chodzi o informację, że PFRON jest w trakcie podpisywania umowy z instytucjami państwowymi, takimi jak Policja czy Poczta Polska, w wyniku których do końca br. powstanie 5 tysięcy nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. O ile sama idea tworzenia nowych miejsc pracy nie budzi najmniejszych zastrzeżeń, o tyle zastrzeżenia budzi sam sposób realizacji tej idei.

Projekty tych umów, o ile nam wiadomo, nie zostały poddane żadnej konsultacji społecznej. Jeżeli, jak dowiedzieliśmy się na konferencji, umowy są już w trakcie podpisywania, to brak społecznej konsultacji założeń i treści tych umów musi wywoływać niepokój. Opinia publiczna ma prawo wiedzieć, na jakich warunkach i w jakim trybie uzgodniono te umowy. Na jakich warunkach  instytucje te będą zatrudniały osoby niepełnosprawne, jakie formy finansowania i w jakiej wysokości otrzymają w ramach tych umów oraz jakie warunki zatrudnienia zostały uzgodnione z beneficjentami tych umów. Jest to istotne. Zwłaszcza, że w latach poprzednich PFRON podpisywał z Policją podobne umowy i dotąd nie wiadomo, jakie były społeczne i zatrudnieniowe efekty takich inicjatyw.

Zwracamy się do Pana Prezesa PFRON o szybką i rzetelną informację na temat ogłoszonych przez Panią Minister umów tworzących 5 tysięcy miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w Policji i Poczcie Polskiej.

Źródło: http://www.watchdogpfron.pl/

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX