Aktualności

Zamieszanie z zatrudnianiem w firmach powiązanych

Pracodawcy wciąż nie wiedzą, jak prawidłowo ustalać stan zatrudnienia, gdy są powiązani z innymi podmiotami. Wprawdzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wydał komunikat w tej sprawie, ale po kilku dniach zdjął go ze strony internetowej. Jak ustaliliśmy, kolejny pojawi się do 20 lutego br.

Kwestia związana z obliczaniem składu personelu jest dla firm istotna ze względu na to, że jednym z podstawowych warunków uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika (wynikającym z unijnych przepisów) jest wykazanie efektu zachęty. Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) można go osiągnąć na dwa sposoby – metodą ilościową lub jakościową. W tym pierwszym przypadku pracodawca musi wykazać, że w miesiącu zatrudnienia nowego pracownika doszło do wzrostu zatrudnienia ogółem w stosunku do przeciętnej liczby personelu z poprzednich 12 miesięcy.

Jeśli pracodawcy są samodzielnymi jednostkami, wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową nie jest problematyczne. Wątpliwości pojawiły się jednak w odniesieniu do przedsiębiorstw powiązanych.

Mamy z nimi do czynienia m.in. wtedy, gdy jedna firma ma większość praw głosu lub kapitału w innym przedsiębiorstwie, będąc np. jego akcjonariuszem lub członkiem. Powstała więc wątpliwość, czy gdy będąca w takich relacjach firma, która składa wniosek Wn-D o dopłatę do pensji niepełnosprawnego pracownika, powinna w jego poz. 39 i 41 podawać wyłącznie swój stan zatrudnienia, czy uwzględniać również personel z powiązanych z nią podmiotów.

autor: Michalina Topolewska

Więcej: gazetaprawna.pl

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX