Szkolenia

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zagadnień dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Szkolenie, przeznaczone dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne podzielone jest na trzy bloki tematyczne:

 1. Zagadnienia związane z przeprowadzaniem przez PFRON kontroli dokumentów finansowych związanych z obsługą świadczeń dla pracowników niepełnosprawnych;
 2. Kwestie praktyczne związane z obsługą dofinansowań wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
 3. Zmiany finansowania świadczeń dla pracowników niepełnosprawnych wynikające z orzecznictwa, oraz nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oferta szkolenia »»

  KARTA ZGŁOSZENIA»»

 

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program szkolenia:

I. DOFINANSOWANIE do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w kontrolach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli PFRON.
 2. Zakres czasowy kontroli PFRON.
 3. Co PFRON kontroluje?
a) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i traktowane na równi z nimi, art. 2 ustawy o rehabilitacji, wliczanie, umowy o pracę,
b) spełnienie warunków uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych,
c) wydłużenie wieku emerytalnego – brak orzeczenia – a możliwość uzyskiwania SOD,
d) koszty płacy (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), ze szczególnym uwzględnieniem terminowości opłacania; daleko idące skutki opóźnień w opłacaniu kosztów płacy,
e) procedury kontrolne i administracyjne a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń,
f) wpłaty na PFRON związane z gospodarowaniem środkami ZFRON, a wstrzymanie dofinansowania do wynagrodzeń.

II. INNE SPRAWY związane z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 1. Sprawozdawczość do PFRON.
 2. Nowy sposób ustalania stanu zatrudnienia do dofinansowania na gruncie przepisów unijnych – od sierpnia 2016 r.
 3. Sposób wykazywania zatrudnienia do efektu zachęty w przypadku przedsiębiorstw powiązanych – NOWE stanowisko PFRON od stycznia 2017 r.
 4. Przedsiębiorstwa powiązane i sytuacja ekonomiczna w sprawozdawczości do PFRON:
a) na jaki dzień jest badana sytuacja ekonomiczna pracodawcy,
b) przedsiębiorstwa powiązane, w tym przez osoby fizyczne (definicja tego samego rynku) – obowiązki sprawozdawcze,
c) wpływ trudnej sytuacji ekonomicznej na możliwość pobierania dofinansowania przez inne podmioty jednego przedsiębiorstwa,
 1. Korekty dofinansowania za okresy wsteczne – okresy przerwy poniżej i powyżej 3 miesięcy.
 2. Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – KIEDY NOWY DRUK INFORMACJI INF-OPP.

III. NAJNOWSZE ZMIANY ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych związane z SOD

 1. Zmiany dotyczące daty uzyskania środków z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego – UCHWAŁA w składzie 7 Sędziów NSA.
 2. Sytuacje wyłączające konieczność ustalania efektu zachęty.
 3. Najpierw wypłata wynagrodzeń, a później wniosek o SOD, co z przekazami pocztowymi.
 4. Możliwość rozkładania na raty, odraczania terminu płatności zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z dofinansowania do wynagrodzeń – odsetki i kwota główna.

 IV. PYTANIA i ODPOWIEDZI

Terminy i miejsca szkoleń:

11 kwietnia 2017 r. – WARSZAWA
Siedziba Firmy ONLEX BB
ul. Majdańska 45 lok. 6
MAPKA DOJAZDOWA

24 kwietnia 2017 r. – BYDGOSZCZ
Hotel BRDA
ul. Dworcowa 94
MAPKA DOJAZDOWA

20 kwietnia 2017 r. – WROCŁAW
Hotel EUROPEUM

ul. Kazimierza Wielkiego 27a
MAPKA DOJAZDOWA

26 kwietnia 2017 r.– SOSNOWIEC
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
ul. Legionów 10
MAPKA DOJAZDOWA

18 maja 2017 r. – WROCŁAW
Hotel EUROPEUM

ul. Kazimierza Wielkiego 27a
MAPKA DOJAZDOWA

23 maja 2017 r. – TARNÓW
HOTEL TARNOVIA S.A.
ul. Kościuszki 10
MAPKA DOJAZDOWA

SZKOLENIA odbędą się w godzinach: 10.00 – 16.00.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników

KOSZT SZKOLENIA:

450 zł + 23% VAT (553,50 zł) – dla jednej osoby,
po 430 zł + 23% VAT (528,90 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel.: 22 370 29 72; 501 368 420
fax: 22 370 29 74
e-mail: kontakt@onlex.pl

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX