Aktualności

Proces rejestracji w SODiR, a terminowość składania kolejnych wniosków o wypłatę

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż brak zakończonego procesu rejestracji w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), a co za tym idzie brak przekazanej do Państwa informacji o nadanym numerze PFRON, nie wyklucza możliwości składania kolejnych wniosków o wypłatę dofinansowania (Wn-D wraz z załącznikami) oraz o refundację składek na ubezpieczenia społeczne (Wn-U-G, WN-U-A wraz z załącznikami) w obowiązujących terminach. 

Rejestracja beneficjenta w PFRON jest jedynie czynnością materialno-techniczną, która służy identyfikacji wnioskodawcy i jest poprzedzona weryfikacją podmiotów przez Fundusz. Złożenie dokumentów rejestracyjnych - zgłoszeniowych jest w aktualnym stanie prawnym połączone z jednoczesnym wnioskowaniem o wsparcie za dany miesiąc. Brak pisemnej informacji na temat samej rejestracji beneficjenta w SODiR (oraz hasła i loginu do SODiR) nie wstrzymuje jego ustawowych uprawnień jak i obowiązków dotyczących terminowego składania kolejnych wniosków. Okoliczność braku nadania numeru PFRON lub też oczekiwania na login i hasło nie jest przesłanką do przywrócenia terminu na złożenie dokumentów Wn-D, Wn-U-G i Wn-U-A.

Uwaga!

Podmioty, które wybrały na wniosku zgłoszeniowym elektroniczny sposób przekazywania wniosków, do czasu otrzymania pisma o nadaniu numeru PFRON oraz hasła i loginu, kolejne po zgłoszeniowym wnioski o dofinansowanie lub refundację powinny składać papierowo.

Żródło: http://www.pfron.org.pl

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX