Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 27 lipca 2017 r., przedstawiciele OPZON - Organizacji Pracodawców Zatrudniających Osoby Niewidome i r.pr. Anna Pałecka-Błaszczyk z Kancelarii ONLEX, spotkali się z Panem Krzysztofem Michałkiewiczem - Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Krzysztofem Kosińskim Zastępcą Dyrektora BON.

Podczas spotkania omawiano problemy pracodawców zatrudniających osoby niewidome, w tym kwestię zamrożenia wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracownikow niepełnosprawnych. Podczas rozmów rozważana była możliwość rozszerzenia katalogu dodatkowych kosztów administracyjnych, poprzez zmianę definicji tych kosztów zawartą w rozporządzeniu z 2009 r. Przedstawiono postulaty w zakresie zmian w ustawie o rehabilitacji, w tym dotyczących ulg we wpłatach na PFRON, dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i zwrotu kosztów asystentów osób niepełnosprawnych. Strona rządowa przedstawiła analizowane propozycje zmian mające na celu zmniejszenie biurokracji w kontaktach pracodawcy-PFRON oraz usprawniające udzielanie pomocy publicznej.

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX