Szkolenia

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowy formularz informacji INF-OPP – omówienie krok po kroku. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnyc

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące proponowanych zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z dnia 29 września 2017 roku wraz z omówieniem projektów rozporządzeń do ustawy.

Oferta szkolenia »»

  KARTA ZGŁOSZENIA»»

 

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program szkolenia:

I.Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw – z 29 września 2017 r.

 1. Nowy sposób wliczania do wskaźnika zatrudnienia w sytuacji przedkładania kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Zmiany w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON:
a) Stopniowe zwiększanie wskaźnika uprawniającego do wystawiania ulg,
b) Nowe obowiązki sprzedającego,
c) Oświadczenie kontrahenta,
d) Nowy sposób obliczania kwoty obniżenia,
e) Przepisy przejściowe.
 1. Warunek uzyskania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.
 2. Rewolucyjne zmiana w zakresie postępowań prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego na podstawie ustawy o rehabilitacji:
a) Rodzaje spraw,
b) Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zamiast odwołania do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
c) Procedura sądowoadministracyjna,
d) Przepisy przejściowe.
 1. Uzyskiwanie dofinansowania bez ustalania efektu zachęty – wprowadzenie definicji „stania się osobą niepełnosprawną”.
 2. Inne zmiany: warsztaty terapii zajęciowej, powoływanie Prezesa Zarządu PFRON.
 3. Daty wejścia w życie zmian.

II. Nowy formularz informacji INF-OPP.

 1. Omówienie formularza krok po kroku.
 2. Korekty za okresy wsteczne.

III. Wyjaśnienie najważniejszych problemów związanych z DOFINANSOWANIEM do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 1. Sposób wykazywania efektu zachęty w kontekście przedsiębiorstw powiązanych – zmiany od 1 stycznia 2017 r.
 2. Terminowość opłacenia kosztów płacy (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) – koszty płacy od wszystkich pracowników czy od pracowników niepełnosprawnych, sposób dokumentowania.
 3. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności a możliwość korzystania z dofinansowania.
 4. Możliwość rozkładania na raty, odraczania terminu płatności zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z dofinansowania do wynagrodzeń – odsetki i kwota główna.
 5. Powrót do starego wieku emerytalnego a pobierania dofinansowania do wynagrodzeń.

IV. NOWE LEGITYMACJE o stopniu niepełnosprawności

 1. Co z ważnością starych legitymacji?

V. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

VI. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

VII. PYTANIA i ODPOWIEDZI

Terminy i miejsca szkoleń:

19 października 2017 r. – WARSZAWA
Siedziba Firmy ONLEX BB
ul. Majdańska 45 lok. 6
MAPKA DOJAZDOWA

20 października 2017 r. – BYDGOSZCZ
Hotel BRDA
ul. Dworcowa 94
MAPKA DOJAZDOWA

24 października 2017 r.– SOSNOWIEC
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży KANA
ul. Legionów 10
MAPKA DOJAZDOWA

26 października 2017 r. – ŁÓDŹ
Hotel BOROWIECKI

ul. Kasprzaka 7/9
MAPKA DOJAZDOWA

7 listopada 2017 r. – RZESZÓW
HOTEL CLASSIC
Al. Armii Krajowej 32
MAPKA DOJAZDOWA

21 listopada 2017 r. – WROCŁAW
Hotel EUROPEUM

ul. Kazimierza Wielkiego 27a
MAPKA DOJAZDOWA

SZKOLENIA odbędą się w godzinach: 10.00 – 16.00.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 13.45 - obiad
13.45 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników

KOSZT SZKOLENIA:

     450 zł + 23% VAT (553,50 zł) – dla jednej osoby,
po 430 zł + 23% VAT (528,90 zł) – dla dwóch lub więcej osób z firmy.

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska
tel.: 22 370 29 72; 501 368 420
fax: 22 370 29 74
e-mail: kontakt@onlex.pl

 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX