Aktualności

Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z 23.11.2017

Przedstawiamy Państwu nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.Projekt zawiera ważne zmiany w art. 22 ustawy o rehabilitacji.

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX