Aktualności

PFRON: Gminne jednostki też mogą korzystać z ulg

Jeśli na fakturze potwierdzającej zakup produktu lub usługi będą znajdować się dane nie tylko gminy, ale też jej jednostki organizacyjnej, ta druga może uzyskać obniżenie we wpłacie na PFRON.

              Tak wynika z najnowszego komunikatu przedstawionego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Rozstrzyga on wątpliwości związane z udzielaniem ulg samorządowym jednostkom organizacyjnym. Pojawiły się one w związku z tym, że PFRON oraz BON prezentowały odmienne stanowiska w tej kwestii. Fundusz wskazywał, że od 1 stycznia 2017 r., kiedy weszły w życie przepisy dotyczące centralizacji VAT, firmy sprzedające swoje produkty lub świadczące usługi na rzecz samorządowych jednostek, np. gminnej biblioteki, szkoły czy miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, nie mogą im wystawiać druku INF-U, zawierającego kwotę obniżenia we wpłacie na PFRON. Powodem był fakt, że podmioty te nie są odrębnym płatnikiem tego podatku. W konsekwencji wspomniane instytucje nie mogą skorzystać z ulgi.
Odmienne stanowisko przedstawił BON, pracodawcy nie wiedzieli więc, jaki jest prawidłowy sposób postępowania.

Więcej:http://praca.gazetaprawna.pl

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX