Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu

Rządowy projekt dotyczy realizacji II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego przez rząd w grudniu 2016 r., którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Istotą projektowanych rozwiązań jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin w zakresie m.in.: 1) usług wspierających i rehabilitacyjnych przez prowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, 2) uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia, 3) korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX