Szkolenia

Podatek VAT ze szczególnym uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2013 roku

Szkolenie obejmuje swoim zakresem sprawy związane z wprowadzonymi bardzo dużymi zmianami w rozliczeniach i w dokumentowaniu VAT w 2013 i 2014 roku.

Spróbujemy także znaleźć rozwiązanie indywidualnych problemów podatkowych VAT zgodnie z aktualnymi i nowowprowadzonymi przepisami. Omówimy również nowe zasady stosowania kas rejestrujących od 1 stycznia 2013r., nowe zakresy zwolnień od VAT, nowy zakres VAT 8% opartego na statystycznych kodach, refakturowanie mediów w ramach najmu. Będzie także o zasadach korzystania z odliczeń VAT (szczególnie od inwestycji). Powiemy jak w praktyce odliczać VAT przy jednoczesnym wykonywaniu zarówno czynności z VAT jak i czynności bez VAT - zgodnie z najnowszą uchwałą NSA.

Pobierz kartę zgłoszenia.

WYKŁADOWCA:

Elżbieta Rogala - tematyką podatku VAT - głównie w formie pracy zawodowej, wykładów i publikacji - zajmuje się od około 20 lat, czyli od samego początku wprowadzenia w Polsce podatku VAT (od 5 lipca 1993r.). Szczegółowo przedstawia się to następująco:

 1. Praca zawodowa:
  • 2-letnia praca w Urzędzie Skarbowym w Wołominie;
  • 11-letnia praca w Ministerstwie Finansów;
  • 5-letnia praca w Wydawnictwie Podatkowym Gofin.
 2. Jednocześnie od 1995r. prowadzi wykłady, warsztaty, seminaria, konferencje otwarte, szkolenia zamknięte, zlecane przez różne firmy szkoleniowe i same instytucje.
 3. Z tematyki podatku VAT pisze i publikuje już od 1994 roku.

Program szkolenia:

A. ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 2013 i 2014 ROKU

 1. Rewolucja w fakturowaniu: od 1 stycznia 2013r. i 1 stycznia 2014r:
  • dyrektywa unijna o fakturowaniu 2010/45/UE - obowiązek jej wdrożenia,
  • co oznacza i jak stosować: "autentyczność pochodzenia" i "integralność treści" faktury,
  • czy każdy powinien mieć: regulamin fakturowania i porozumienia fakturowe,
  • nowe rodzaje faktur (zbiorcze, uproszczone i na żądanie),
  • terminy wystawiania faktur,
  • faktury korygujące i noty korygujące,
  • rachunki.
 2. Nowe rozporządzenie o kasach rejestrujących obowiązujące w 2013 i 2014 roku:
  • nowe limity zwolnień od kas.
 3. Redukcja obciążeń w gospodarce (nowa ustawa):
  • metoda kasowa - nowe zasady jej stosowania,
  • zwrot VAT - przelewany do banku jako zabezpieczenie kredytu;
  • ulga za złe długi - korzystne regulacje dla wierzyciela i niekorzystne dla dłużnika,
  • faktury wewnętrzne: możliwość a nie konieczność ich wystawiania.
 4. Nowy prostszy obowiązek podatkowy VAT w 2014 roku.
 5. Nowe terminy odliczeń VAT od zakupów.
 6. Nowa podstawa opodatkowania.
 7. Nowe podejście do nieodpłatnych świadczeń.
 8. Nowe podejście do dotacji.
 9. Nowe definicje:
  • teren budowlany,
  • faktura, faktura elektroniczna.
 10. Pozostałe zmiany.

B. BIEŻĄCE SPRAWY

 1. Zakup i sprzedaż towarów i usług i ich rozliczenie w deklaracji VAT-7:
  • stawki VAT od sprzedaży, termin rozliczenia VAT czyli "obowiązek podatkowy",
  • VAT do odliczenia od zakupów: w całości lub w części, związek ze sprzedażą opodatkowaną, korekty podatku naliczonego,
  • dofinansowania zakupów (inwestycji) i ich wpływ na rozliczenie VAT,
  • zakupy celem wykonywania czynności niepodlegających VAT, ich wpływ na odliczenie VAT.
 2. Podstawa opodatkowania VAT - cena żądana (należna) od kontrahenta. Szczególny sposób liczenia podstawy opodatkowania przy świadczeniach nieodpłatnych oraz niepieniężnych.
 3. Nieodpłatne świadczenia a VAT (prezenty, darowizny, nagrody, nieodpłatne świadczenie usług, przekazywanie towarów i usług na potrzeby osobiste pracowników, na reprezentację czy reklamę firmy, w ramach ZFŚS).
 4. Prawo podatnika VAT do odliczenia podatku VAT od dokonanych zakupów.
 5. Preferencje w VAT:
  • zwolnienia od VAT (czynności wykonywane w interesie publicznym: ochrona zdrowia, edukacja, kultura, sport, usługi mieszkaniowe itp.),
  • budownictwo mieszkaniowe - obniżone stawki VAT,
  • wykaz towarów i usług z obniżoną stawką: 0%, 5%, 8% .
 6. Import usług. Zasada "odwróconego obciążenia", czyli obowiązek importera do rozliczenia VAT.
 7. Aktualności (nowy katalog zwolnień od VAT, nowe wykazy towarów i usług z VAT 5% i 8% wg statystycznych kodów, refakturowanie, częściowe odliczenia VAT, nieodpłatne świadczenia, sprzedaż złomu i inne).
 8. Najaktualniejsze wykładnie Ministra Finansów i orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich nt. VAT.
 9. Pytania i odpowiedzi.

Terminy i miejsce szkolenia:

26 lutego 2013 r. - WARSZAWA

 • Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne JUPITER
 • ul. Towarowa 22
 • MAPKA DOJAZDOWA

SZKOLENIA odbędą się w godzinach: 10.00-16.00.

HARMONOGRAM SZKOLENIA:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia

10.00 - 11.30 - szkolenie

11.30 - 11.45 - przerwa kawowa

11.45 - 13.00 - szkolenie

13.00 - 13.45 - obiad

13.45 - 15.30 - szkolenie

15.30 - 16.00 - pytania uczestników

KOSZT SZKOLENIA:

390 zł + 23% VAT (479,70 zł)- dla jednej osoby,

po 370 zł + 23% VAT (455,10 zł)- dla dwóch lub więcej osób z firmy.

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE: wykład, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, serwis kawowy, lunch.

DODATKOWE INFORMACJE

Ewa Kłosińska-Trzcińska

tel.: 22 425 22 64; 501 368 420

fax: 22 353 93 24

e-mail: kontakt@onlex.pl

Pobierz kartę zgłoszenia.

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX