Szkolenia

CZY WARTO DALEJ POSIADAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ – PORÓWNANIE SYTUACJI PRAWNEJ ZPCH I BYŁYCH ZPCH

CZY WARTO DALEJ POSIADAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ – PORÓWNANIE SYTUACJI PRAWNEJ ZPCH I BYŁYCH ZPCH

KARTA ZGŁOSZENIA»»

KARTA ZGŁOSZENIA»»

W dniu 4 grudnia 2013 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Ustalają one nowe kwoty  dofinansowań dla zpch i otwartego rynku oraz zmienione zasady funkcjonowania zpch.

Doświadczone wykładowczynie Ewa Brożyna i radca prawny Anna Pałecka-Błaszczyk przedstawią Państwu te zmiany w praktyce zrównania wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla zakładów pracy chronionej i otwartego rynku pracy, jak również inne aspekty prawne związane z nowelizacja ustawy.

            Na szkolenie zapraszany wszystkich pracodawców jak również osoby zainteresowane, zatrudniających osoby niepełnosprawne, którzy mają  status zpch jak również działają na tzw. otwartym rynku, lub utracili go, a posiadają zachowany ZFRON.

WYKŁADOWCY:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB, konsultant i doradca w dużej Spółce - zakładzie pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Warszawie, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna
dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA!!

Na szkoleniu zostanie dodatkowo omówione nowe rozporządzenie KE
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.


Oferta szkolenia»»

Terminy i miejsca szkoleń:

9 stycznia 2014 r. – WARSZAWA
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne JUPITER
ul. Towarowa 22
MAPKA DOJAZDOWA


10 stycznia 2014 r. – POZNAŃ
Hotel TOPAZ
ul. Przemysłowa 34A
MAPKA DOJAZDOWA


21 stycznia 2014 r. – TORUŃ
Restauracja FORTE CLUB
ul. Polna 8M
MAPKA DOJAZDOWA


23 stycznia 2014 r.– SOSNOWIEC
Hotel ORION
ul. Przyjaciół Żołnierza 5A
MAPKA DOJAZDOWA

 

24 stycznia 2014 r. – TARNÓW
HOTEL TARNOVIA S.A.
ul. Kościuszki 10
MAPKA DOJAZDOWA

 

27 stycznia 2014 r.– WROCŁAW
Hotel EUROPEUM
ul. Kazimierza Wielkiego 27a
MAPKA DOJAZDOWA

 

30 stycznia 2014 r. – GDAŃSK
NOVOTEL GDAŃSK CENTRUM
ul. Pszenna 1
MAPKA DOJAZDOWA

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX