Szkolenia

Co z tym statusem?

Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych Pomoc publiczna po 1 lipca 2014r. Używanie samochodów osobowych w działalności gospodarczej.

KARTA ZGŁOSZENIA»»
KARTA ZGŁOSZENIA»»

 

Adresaci:

Na konferencję zapraszamy  pracodawców osób niepełnosprawnych prowadzących zakłady pracy chronionej, właścicieli, pełnomocników, prezesów, dyrektorów zarządzających, osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków zgromadzonych na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników księgowości i kadr.

 

Na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 17/11). Ponadto  zagadnienia związane z porównaniem sytuacji prawnej zakładów pracy chronionej i byłych zakładów pracy chronionej, a także skutki nowelizacji rozporządzenia w sprawie ZFRON. W panelu drugim natomiast omawiana będzie   pomoc publiczna oraz pomoc de minimis, zagadnienia związane z określeniem sytuacji ekonomicznej od lipca 2014 r., skutkami ekonomicznymi utraty statusu zpchr,  rozpoznawaniem kosztów i przychodów w 2014 r. oraz problematyka używania samochodów osobowych od 01.04.2014 w działalności gospodarczej.

10- 13 czerwca 2014 roku

CIECHOCINEK, ul. Warzelniana 12

Wykładowcy:

EWA BROŻYNA, wspólnik ONLEX BB S.C., konsultant i doradca w zakładach pracy chronionej. Ekspert w zakresie postępowań administracyjnych, doświadczony wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Były dyrektor Ośrodka Szkoleń KIG-R i były naczelnik Wydziału Legislacji i Stosowania Prawa w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

r.pr. ANNA PAŁECKA-BŁASZCZYK, wspólnik ONLEX BB S.C., radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, prowadzi ONLEX Kancelarię Radcy Prawnego, reprezentującą zpchy i byłe zpchy w licznych postępowaniach sądowych, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, były wieloletni pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MPIPS - ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. legislacji, były Dyrektor ds. Prawnych w firmie doradczej, współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz publikacji „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Współpracowała lub współpracuje ze wszystkimi liczącymi się podmiotami zajmującymi się problematyką zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Wykładowczynie uczestniczyły w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

dr PAWEŁ ŁUKASZEWICZ,wieloletni wykładowca dla zpchr i byłych zpchr, autor 8  książek w zakresie funkcjonowania zpchr, autor licznych raportów, opinii, recenzji, artykułów, odwołań, skarg do WSA. Pełnił stanowiska kierownicze w jednostkach, a w szczególności o statusie zpchr, przez wiele lat uczestniczył w rozprawach sądowych w charakterze biegłego. Realizuje wykłady na studiach z doradztwa podatkowego, stale współpracuje z kancelariami podatkowymi i biegłymi rewidentami. 

 

KOSZT SZKOLENIA:

     2 000,00 zł + 23% VAT (2 460,00 zł)– dla jednej osoby,

po 1 900,00 zł + 23% VAT (2 337,00 zł)– dla dwóch lub więcej osób z firmy.

Numer konta: „ONLEX BB” Spółka cywilna,

ING Bank Śląski S.A. 23 1050 1054 1000 0090 7669 8381

KOSZT SZKOLENIA OBEJMUJE:

Wykłady, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbytym szkoleniu, indywidualne konsultacje, pełne wyżywienie, serwis kawowy w trakcie zajęć, zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych (TV/Radio, pełny węzeł sanitarny) (pokój jednoosobowy za dopłatą), kolacja uroczysta z muzyką w tle, wstęp do strefy Saltaris SPA (basen solankowy, kompleks saun, strefa chłodzenia z misą lodową, tężnia solankowa i  jacuzzi wewnętrzne ze słodką wodą).

Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w hotelu

 

DODATKOWE INFORMACJE
Ewa Kłosińska-Trzcińska

tel: 22 370 29 72;

fax: 22 370 29 74

E-mail: kontakt@onlex.pl


 

Wracaj
Kancelaria Prawna ONLEX