Szkolenia

Akcja „BILANS 2018 rok.Ulgi we wpłatach na pfron. Nowe formularze inf-ów i dek-ów – omówienie krok po kroku. Warunki uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Planowane zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Firma „ONLEX BB” Spółka cywilna Anna Pałecka-Błaszczyk i Ewa Brożyna serdecznie...

» więcej

ULGI WE WPŁATACH NA PFRON. NOWE FORMULARZE INF-ów I DEK-ów – omówienie krok po kroku. WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB

» więcej

KONFERENCJA SZKOLENIOWA W DNIACH 20-23 MAJA 2018 r. - CIECHOCINEK

Prawo pracy – obowiązujące przepisy, dalsze planowane zmiany oraz najnowsze...

» więcej

Szanowni Panstwo!

Zapraszamy na wiosenny cykl szkoleń związanych z nowelizacją i autopoprawką do...

» więcej

Akcja „Bilans” 2017 rok. Projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Firma „ONLEX BB” Spółka cywilna Anna Pałecka-Błaszczyk i Ewa Brożyna serdecznie...

» więcej

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowy formularz informacji INF-OPP – omówienie krok po kroku. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnyc

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące proponowanych zmian w ustawie o...

» więcej

KONFERENCJA SZKOLENIOWA W DNIACH 4 - 7 CZERWCA 2017 R. - CIECHOCINEK

Pomoc publiczna udzielana w 2017 roku. Ocena sytuacji ekonomicznej dla różnych...

» więcej

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące zagadnień dofinansowania do wynagrodzeń...

» więcej

AKCJA „BILANS” 2016. NOWELIZACJA USTAWY O RACHUNKOWOŚCI OD 2016R.NAJNOWSZE ZMIANY ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Firma „ONLEX BB” Spółka cywilna Anna Pałecka-Błaszczyk i Ewa Brożyna serdecznie...

» więcej

Praktyczne skutki ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Nowe rozporządzenia do nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Ulgi we wpłatach na pfron. Dofinansowanie do wynagrodzeń. Dek-I i INF-y. Nowe orzecznictwo w zakresie Pit-4

Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i...

» więcej

Konferencja szkoleniowa w dniach 12-15 czerwca 2016 r. - Ciechocinek

Praktyczne skutki ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Jednolity Plik...

» więcej

Praktyczne skutki ostatniej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Nowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie ulg we wpłatach na pfron. Dofinansowanie do wynagrodzeń w świetle kontroli, wyjaśnień i orzecznictwa. Przedsiębiorstwa powiązane.

Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i...

» więcej

PRAWO PRACY - Zmiany w 2016 roku

Dnia 22 lutego 2016 r. wchodzą w życie kompleksowe zmiany Kodeksu pracy, których...

» więcej

Bilans 2015. Nowelizacja prawa bilansowego od 2016 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o rehabilitacji. Prawo pracy - zmiany w 2016 r.

Firma „ONLEX BB” Spółka cywilna Anna Pałecka-Błaszczyk i Ewa Brożyna serdecznie...

» więcej

Sprostowania błędnych interpretacji poparte orzecznictwem. Najważniejsze zmiany w ustawie o rehabilitacji. Ulgi we wpłatach na PFRON. Dofinansowanie do wynagrodzeń w świetle kontroli.

W ostatnim czasie pracodawcy uzyskali błędne wyjaśnienia dotyczące skutków...

» więcej

Rozrachunki publiczno-prawne (z ZUS, z PFRON, z VAT), a także rozrachunki z ZFRON – przegląd najważniejszych zmian w 2015 roku. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Indywidualne Programy Rehabilitacji

» więcej

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych. Najważniejsze aspekty uzyskiwania dofinansowania do wynagrod

Na szkoleniu omówiony zostanie najnowszy projekt nowelizacji ustawy o...

» więcej

Pomoc publiczna na zatrudnienie i pomoc de minimis w 2015 roku. Obliczanie dochodu do opodatkowania w 2015 roku. Uwarunkowania prawne funkcjonowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w 2015 roku.

» więcej

Wybrane aspekty funkcjonowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i zakładów pracy chronionej w 2015 roku

Na szkoleniu omówione zostaną najnowsze zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

» więcej

Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Prawne podstawy funkcjonowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i zakładów pracy chronionej w 2015 roku.

» więcej

Prawne podstawy funkcjonowania zakładów pracy chronionej w 2015 roku

Na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe uprawnienia pracownicze osób...

» więcej

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. UPRAWNIENIA PRACOWNICZE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. NOWELIZACJA ZFRON. ULGI WE WPŁATACH NA PFRON. SPRAWOZDAWCZOŚĆ DO PFRON.

Na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe uprawnienia pracownicze osób...

» więcej

Co z tym statusem?

Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych Pomoc publiczna po 1 lipca 2014r....

» więcej

CZY WARTO DALEJ POSIADAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ – PORÓWNANIE SYTUACJI PRAWNEJ ZPCH I BYŁYCH ZPCH

CZY WARTO DALEJ POSIADAĆ STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ – PORÓWNANIE SYTUACJI...

» więcej

SPECYFIKA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

SPECYFIKA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Z UWZGLĘDNIENIEM...

» więcej

WYPEŁNIANIE NOWYCH DRUKÓW DEK I INF

WYPEŁNIANIE NOWYCH DRUKÓW DEK I INF. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWOŚCI UDZIELANIA ULG...

» więcej

Podatek VAT ze szczególnym uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2013 roku

Szkolenie obejmuje swoim zakresem sprawy związane z wprowadzonymi bardzo dużymi...

» więcej

Kancelaria Prawna ONLEX